1)sağlıklı bir birey anlamında ne anlıyorsunuz?

2)sağlıklı toplum anlamında ne anlıyorsunuz?

3)sağlığımızı etkileyen etmenler nelerdir?öernek vererek açıklayın.

4)tedavi hizmetlerinde basamaklara uymak neden önemlidir?

5)çevre ile insan sağlığı arasında nasıl bir bilgi vardır?

6)rehabitelasyon ahngi durumlarda ve neden yapılıar?

1

Cevaplar

2012-11-20T23:47:53+02:00

1)Sağlıklı bir toplumun oluşmasında kuşkusuz sağlıklı bireylerin rolü kaçınılmazdır. Psikolojik bakımdan sağlıklı bireyler,topluma sağlıklı insanlar kazandırır.ve böylece sağlıklı bir toplum meydana gelir.

2)Sağlıklı birey “Ruh ve Beden” bütünlüğünü dengeleyebilen ve topluma yansıtabilen bireydir.

3)Sağlık insanın bedenen ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali şeklinde tanımlanır. Yani kişilerin bedence hasta ya da sakat olmaması yeterli değildir. Ruhsal açıdan dengeli çevresiyle uyumlu dirençli sos*yal vekültürel yönden iyi olması durumudur. Ekonomik ve eğitim sevi*yesi düşük yetersiz-dengesiz beslenen vekirli çevrede yaşayan insanla*rın oluşturduğu toplumların sağlık düzeyleri de düşük olur. Hastalıkla*rın oluşumunda sosyokültürel faktörler önemli rol oynar. Sağlığı etkile*yen fiziksel ve biyolojik faktörler yanındasosyal olaylar da göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlardan en önemlileri beslenme alışkanlıklarıdır. Mesela ishalli bebeğe su verilmemesi gibi…

etkileyen faktörde

1. Bünyesel Etkenler: Genetik hastalıklar hormonal bozukluklar ve metabolik hastalıklardır.
2. Çevresel Etkenler: Bunlar da altı gruba ayrılabilir.

0