Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-11-17T13:33:09+02:00
oru 1Kümelerle ilgili Sorular
"HAYMANA" kelimesinin harflerinden oluşan kümenin elemanlarını liste yöntemiyle yazıp, kümenin eleman sayısını sembolle gösteriniz.1.Sorunun Çözümü
Kümenin liste yöntemi ile gösterimi;
A = {H, A , Y, M, N}
Eleman sayısının sembol ile gösterimi;
s(A) = 5
Soru 2Kümelerle ilgili Sorular
Aşağıda verilen kümelerle ilgili istenilenleri bulunuz. Evrensel küme "E" olsun.

E = {1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12}
A = {2, 3, 5, 7}
B = {2, 5, 9, 10, 11}

a) A ∪ B = ?
b) A ∩ B = ? c) B \ A = ?
d) A \ B = ? e) A' = ? f) B' = ?
2.Sorunun Çözümü
a) A ∪ B = {2, 3, 5, 7, 9, 10, 11}
b) A ∩ B = {2, 5}
c) B \ A = 9, 10, 11}
d) A \ B = {3, 7}
e) A' = {1, 4, 10, 11, 12}
f) B' = {1, 3, 4, 7, 12}
Soru 3Kümelerle ilgili Sorular
36 kişilik bir grupta 28 kişi satranç ve 15 kişi müzik kursuna katılmıştır. Her iki kursa katılan kaç öğrenci vardır?3.Sorunun Çözümü
Satranç kursu A kümesi, müzik kursu B kümesi olsun. Bu durumda gruptaki kişi sayısı A ∪ B ve her iki kursa katılanlar ise A ∩ B olacaktır.

Formülümüzde verilenleri yerleştirelim;
s(A ∪ B) = s(A) + s(B) - s(A ∩ B)
36 = 28 + 15 - s(A ∩ B)
36 = 43 - s(A ∩ B)
s(A ∩ B) = 43 - 36 = 7 kişi her iki kursa katılmaktadır.
Soru 4Kümelerle ilgili Sorular
Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanın başına "D", yanlış olanın başına "Y" harfini yazınız.

( ) Hem B kümesinde hem de C kümesinde olanlar B \ C sembolü ile gösterilir.
( ) Boş kümeyi { } veya ∅ şeklinde gösterebiliriz.
( ) A ={e, elma, a} kümesinin eleman sayısı 3' tür.
( ) Hiç elemanı olmayan kümeye evrensel küme denir.
( ) Aynı elemanlardan oluşan kümelere eşit kümeler denir.
4.Sorunun Çözümü
( Y ) Hem B kümesinde hem de C kümesinde olanlar 
B \ C sembolü ile gösterilir.
( D ) Boş kümeyi { } veya ∅ şeklinde gösterebiliriz.
( D ) A ={e, elma, a} kümesinin eleman sayısı 3' tür.
( Y ) Hiç elemanı olmayan kümeye evrensel küme denir.
( D ) Aynı elemanlardan oluşan kümelere eşit kümeler denir.
Soru 5Kümelerle ilgili Sorular
Bir kümenin içinde bulunmayan elemanlara ne denir?

A) Denk Küme
B) Tümleyen Küme
C) Evrensel Küme
D) Boş Küme
5.Sorunun Çözümü
A gibi bir kümenin dışında kalan elemanların oluşturduğu kümeye A' nın tümleyen kümesi denir. Cevap B
Soru 6Kümelerle ilgili Sorular
Aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtmez? 

A) Sonbahar mevsiminin ayları
B) Haftanın günleri 
C) Futbol takımındaki iyi oyuncular 
D) Çift rakamlar
6.Sorunun Çözümü
Futbol takımındaki iyi oyuncular küme belirtmez. Çünkü bana göre Ahmet iyi oyuncudur, bir başkasına göre Mehmet iyi bir oyuncudur. Kesin bir ifade belirtmiyor. Diğer seçenekte verilenlere herkes aynı yanıtı verir. Örneğin Sonbahar mevsiminin ayları kişiden kişiye değişmez.
Doğru Cevap C
Soru 7Kümelerle ilgili Sorular
42 kişilik bir sınıfta her öğrenci matematik ve ingilizce kurslarından en az birine katılmaktadır. İngilizce kursuna 18 öğrenci, her iki dersin kursuna 6 öğrenci katıldığına göre, matematik kursuna katılan öğrenci sayısı kaçtır?7.Sorunun Çözümü
Matematik kümesini "M", ingilizce kümesini "İ" harfi ile göstererek verilenlerimizi yazalım.

s(İ) = 18
s(İ ∪ M) = 42
s(İ ∩ M) = 6
s(M) = ?
Formülümüzde yerleştirelim.
s(İ ∪ M) = s(İ) + s(M) - s(İ ∩ M)
42 = 18 + s(M) - 6
42 = 12 + s(M)
s(M) = 42 - 12 = 30 öğrenci matematik kursuna gitmektedir.
1 1 1
2013-11-17T13:35:11+02:00
A= {k,l,m,n}
b=  {k,n}
a birleşim b
a kesişim b
a/b
b/a
2 3 2