Cevaplar

2012-11-21T14:20:48+02:00

Maddeyi Nasıl Niteleriz?
Maddeler birçok özelliğe sahiptir. Bu özellikleri duyularımızla algılarız veya deneylerle belirleriz. Duyu organlarımızın biri veya birkaçı ile algıladığımız özelliklere, görülebilir veya hissedilebilir özellikler adı verilir.
.
Renk: Maddelerin görülebilir bir özelliğidir. Maddeleri renklerine göre ayıramayız. Çünkü farklı maddeler aynı renkte olabileceği gibi aynı maddeler de farklı renklerde olabilir.

Koku: Bazı maddeler kendine özgü kokuya sahiptir. Kokusuz maddeleri birbirinden ayıramayız.

Sertlik: Elinize kaşık aldığınızda sert olduğunu, bulaşık süngeri aldığınızda yumuşak olduğunu hissedersiniz. Sertlik de hissedilebilir bir özelliktir.

Tat: Limonun ekşi, şekerin tatlı, deniz suyunun tuzlu olduğunu hepimiz biliriz. Tat da maddelerin hissedilebilir bir özelliğidir.

Renk koku, sertlik, yumuşaklık, gibi özellikler maddeleri ayırt etmede kullanılmaz. Çünkü bu özellikler ölçülemez.

Yüzme Batma: Aynı miktarda alınan pamuk ve kumu suya attığımızda pamuk suyun üzerinde kalırken kum dibe batmaktadır. Bazı maddeler suda yüzerken bazıları batar. Maddelerin suda batmaları ya da su yüzeyinde kalmaları miktarlarına bağlı değildir.

Parlaklık - Matlık: Altın, gümüş, alüminyum gibi maddeler parlak; kömür, tahta, kükürt gibi maddeler ise mattır. Parlak olan maddeler ışığı yansıtırken mat olanlar yansıtmaz.

Maddeler ışığı geçirme özelliklerine göre üçe ayrılır;

Saydam madde: Bir yandan gelen ışığı diğer yana geçiren maddelere saydam madde denir. Hava, ince cam ve su saydam maddelerdir.

Yarı saydam madde: Işığı az geçiren maddelere yarı saydam madde denir. Buzlu cam, derin su yarı saydam maddelerdir.

Saydam olmayan (opak) madde: Işığı geçirmeyen maddelere saydam olmayan (opak) madde denir. Tahta, karton, taş opak maddelerdir.

Düzgünlük - Pürüzlülük:
Camın, aynanın ve mermerin üzerinde elimizi gezdirdiğimizde yüzeyin çok düzgün olduğunu hissedebiliriz. Ancak duvar, taş, tahta, ağaç gibi maddelerin yüzeyleri pürüzlüdür. Düzgünlük ve pürüzlülük maddelerin hissedilebilir özelliğidir.

0
2012-11-21T14:21:15+02:00

MADDEYİ NASIL NİTELERİZ?
Madde iki şekilde nitelendirilebilir 
Bunlar;
Hissedilebilen ve ölçülebilen özelliklerdir

Hissedilebilen Özellikler
Saydam- opak
Işığı geçiren maddelere saydam maddeler denilirÖrnek Pencere vs
Işığı geçirmeyen maddelere de opak maddeler denirÖrnekTuğla vs 
Parlak-mat

Işıltı saçan maddelere parlak maddeler denir Örnek Altın, elmas vs
Parlamayan maddelere de mat maddeler denirÖrnek, Kapı, sandalye, çanta vs

Sert-yumuşak
Dokunduğumuzda sert olduğunu hissettiğimiz maddelerdirÖrnek Kaya, duvar vs
Dokunduğumuzda yumuşak olduğunu hissettiğimiz maddelerdirYastık, yorgan, vs

Esnek-berk
Bazı maddeler gerdirdiğimizde esner ve bıraktığımızda tekrar eski haline döner Bu maddeler esnek maddelerdirÖrnek Lastik, yay vs
Esnek olmayan maddelere de berk maddeler denir Tahta, kaşık vs 
Kırılgan-sağlam

Düştüğünde kırılan maddelere kırılgan maddeler denir Örnek cam, bardak, vazo vs
Düştüğünde kırılmayan maddelere de sağlam maddeler denir Örnek Demir, kalem vs 

Su geçiren- geçirmeyen
Üzerine su döküldüğünde altına suyu geçiren maddelere su geçiren maddeler denirÖrnek Şemsiye,yağmurluk vs
Üzerine su döküldüğünde altına suyu geçirmeyen maddelere de su geçirmeyen maddeler denir Çorap, gömlek vs 

Kokulu-kokusuz
Gül, sarımsak, soğan,kek gibi maddeler kokan maddelerdir 
Taş, su, cam gibi maddelerde kokmayan maddelerdir MADDE
Maddenin belli şekli yoktur 
Ayna kırılgan değildir 
Demir sert bir maddedir 
Damacana ışığı geçirir 
Elmas parlak bir maddedir 

Maddenin ölçülebilir özellikleri
Hacim
Maddenin boşlukta kapladığı yere hacim denir Her maddenin bir hacmi vardır ve her madde için ortak özelliktirSimgesel olarak V harfi ile gösterilir

http://www.mecazen.com/maddeyi-nasil-niteleriz-t214780.html?s=14fcf031de24c6e0985ff4562cf23a60& sitesindende devamını görebilirsin

2 3 2