Cevaplar

2012-11-21T15:52:15+02:00

**…………………………………….kanun ve yasalar karşısında insanlar arasında ayrım yapılmaması durumudur.

**…………………………………….bireyin başkalarına zarar vermeden istediği her şeyi yapabilmesidir.

**…………………………………….başkalarının davranışlarına,görüş ve düşüncelerine kendimize uymasa bile saygı göstermektir.

**…………………………………….bir topluluğu oluşturan insanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanmasıdır.

**………………………… ...hakka uygunluk, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi, haklı ile haksızın ayırt edilmesidir.

3.Aşağıda yer alan olay/gelişmelerin bireysel farklılıklara saygı duyulup duyulmadığını ilgili haneye çarpı (X) atarak gösteriniz. (20 puan)

 

OLAY/GELİŞME

Bireysel farklılıklara saygı duyulmamıştır

Bireysel farklılıklara saygı duyulmuştur.

Gökçe, annesi ile gittiği futbol maçında diğer taraftarlar gibi tribünden maçı seyretmiştir.

 

 

Güney Afrika’da yaşayan Maria’nın sırf ten renginden dolayı oy kullanmasına izin verilmemiştir.

 

 

Aybala, sırf kadın olduğu için iş başvurusu reddedilmiştir.

 

 

Ayberk, sırf farklı giyim tarzı nedeniyle bir gençlik partisine alınmamıştır.

 

 

Formula 1 yarışında ön seyretme sahaları sadece zenginlere ayrılmıştır.

 

 

Bir yardım organizasyonunda gönüllüler kültür ve ekonomik seviyesine bakılmaksızın herkes tarafından seçilmiştir.

 

 

Tarkan, kadınları küçümseyen sözler söylemiştir.

 

 

Türkiye’de ırkına bakılmaksızın herkese vatandaşlık hakkı verilmiştir.

 

 

Amerika Birleşik Devletleri’nin Vietnam savaşında zenci askerleri ön safta savaşa sürdüğü belgelerle ispatlanmıştır.

 

 

Bir kongrede görüşünü belirtmek üzere herkese söz hakkı tanınmıştır.

 

 

 

 

0
2012-11-21T15:55:53+02:00

1. Aşağıdakilerden hangisi MGK üyesi değildir?

Deniz Kuvvetleri Komutanı Kara Kuvvetleri Komutanı Hava Kuvvetleri Komutanı Emniyet Genel Müdürü

2. Aşağıdaki konulardan hangisi MGK’de görüşülmez?

Devletin genel siyaseti Devletin genel güvenliği Devletin genel savunması Devletin memurlara vereceği zam

3. Cumhurbaşkanı kaç yıl için seçilir?

 a)5                       b)4

 c)7                       d)9

   4.Türkiye’deki seçim sistemine göre; oy verme ve oy saymada aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. Gizli Oy/ Gizli Sayım

b. Açık Oy/ Gizli Sayım

c. Açık Oy/ Açık Sayım

d. Gizli Oy/ Açık Sayım

5. İnsan Haklarının Korunması konusunda TBMM’nin görevi nedir?

İnsan Haklarını uygun yasaları yayımlamak. İnsan Haklarına uymayanları yargılamak. İnsan Haklarına uygun olmayan yasaları iptal etmek. İnsan Haklarına uygun yasalar çıkarmak.

6. İnsan haklarını korunması ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Toplumda huzur ve güve ortamı bozulur. İnsanlar mutlu olurlar. Günlü olanlar güçsüzleri ezemez. Barışçıl bir ortam sağlanır.

7. İnsan haklarının korunmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili bir yoldur?

Haklar konusunda halk bilinçlendirilmelidir. Haklarını herkes bilmelidir. Haklar yasa ve anayasa ile güvence altına alınmalıdır. Haklarını herkes aramalıdır.

8. İnsan Haklarının korunmasında sivil toplum kuruluşlarına aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez?

İnsan Haklarını Koruma Vakfı Tüketici Haklarını Koruma Derneği Sokak Çocuklarını Koruma Derneği Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

9.Dünyada İnsan haklarını korumakla görevli en önemli kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

    a) Birleşmiş Milletler            b) Avrupa Konseyi

    c) Varşova Paktı                   c) NATO

 

10. Bir sorunu çözmek için aynı düşünceyi paylaşan kişilerin bir araya gelerek 

 
0