Cevaplar

2012-11-21T16:05:45+02:00
Cevap: Bitkilerde hayat döngüsü

Bitkiler çiçekli bitkiler (tohumlu bitkiler ) ve çiçeksiz bitkiler (tohumsuz bitkiler ) olmak üzere ikiye ayrılır.

Çiçeksiz Bitkilerde Üreme
Çiçeksiz bitkiler sporla ürer.
Çiçeksiz bitkilerin genelikle yapraklarının alt dallarında bulunan spor keselerinin içinde sporlar üretilir.Üreme organı olan çiçek yoktur.

Çiçekli Bitkinin Hayat Döngüsü 
1. Tozlaşma: Çiçek tozları aynı türdeki başka bir çiçeğin dişicik tepesine taşınır.
2. Döllenme: Dişicik tepesinden yumurtalığa ulaşan çiçek tozlarındaki erkek üreme hücrelerinin çekirdeklerinden birisi yumurtayı döller. Döllenmiş yumurta hücresi zigot olarak adlandırılır. Zigot bölünerek ana bitkinin küçük bir modeli olan embriyoyu oluşturur.
3. Tohum ve Meyve Oluşması: Döllenme sonucu tohum meydana gelir. Yumurtalık gelişerek meyveyi oluşturur.
4. Çimlenme: Tohumdaki embriyonun uygun şartlarda gelişerek ana bitkiye benzer bitkiyi oluşturmak üzere tohumdan çıkıp serbest hale geçmesine çimlenme denir.
5. Genç Bitkinin Oluşması: Tohumun çimlenmesi sonrasında büyüme ve gelişme ile genç bitki oluşmaya çıkar.
6. Olgun Bitkinin Oluşması: Genç bitki büyüyüp gelişerek tomurcukları tomurcuklar da çiçekleri oluşturur.


1 1 1