Cevaplar

2012-11-21T16:29:29+02:00

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hareket ve kuvvet ünitesinin amacı değildir?

A ) Çevremizdeki hareketli varlıkları gözlemek. 
B ) İnsanlara iyiyi güzeli öğretmek.
C ) Çekmenin bir kuvvet olduğunu anlamak. 
D ) Hızlanma ve yavaşlamanın bir hareket olduğunu öğrenmek. 

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisine sürtünme kuvvetinin etkisi yoktur?

A ) Uçaktan atlayan atlan paraşütçüye 
B ) Uzay boşluğundaki astronata
C ) Kağıtla temas halindeki kalem ucuna 
D ) Buzda kayan adama 

3.Soru

Bir bisikletli dakikada 3 m yol alıyorsa 5 dk kaç m yol alır?

A ) 15 
B ) 20
C ) 25 
D ) 30 

4.Soru

aşağıdakilerden hangisi bir basit makinadır?

A ) televizyon 
B ) mitekondri
C ) bilgisayar 
D ) vida 

5.Soru

 


Aynı düzlemde bulunan şekildeki K noktasına etki eden kuvvetlerin bileşkesi kaç Newton' dur?

A ) 12 
B ) 7
C ) 5 
D ) 4 

6.Soru

Vidanın iki dişi arasındaki uzaklığa vida adımı denir.vidaya tam bir dönüş yaptırıldığında bir vida adımı kadar yol alır.

Bir vidanın monte edildiği yere daha çok girmesi için 
I - vida adımı büyük olan vida kullanılmalıdır. 
II - vidaya daha çok kuvvet uygulanmalıdır.
III - vida daha çok döndürülmelidir. 
IV - kavak, söğüt gibi yumuşak olan ortamlar seçilmelşidir. 

yargılarından hangisi doğrudur ??

A ) I ve II 
B ) III ve IV
C ) I ve III 
D ) II ve IV 

7.Soru

2 araç birbirlerine doğru birisi 75 km\sa digeri ise 100 km\sa hızla hareket etmektedir.bunlar 4 saat sonra karşılaşıyorlar.eğer birisi 75 km\sa diğeri ise 25 km\sa ile giderse kaç saatte karşılaşırlar?

A ) 4 
B ) 5
C ) 6 
D ) 7 

8.Soru

Bir cismin ağırlığını azaltmak için ne yapılmalıdır?

A ) Cisim kutuplara götürülmelidir. 
B ) Cisim güneşe doğru yaklaşmalıdır.
C ) Cisim ekvator üzerinde hareket etmelidir. 
D ) Cismi aya götürmek gerekir. 

9.Soru

Hareketli yolun ilk kısmını 60km/h ile 2 saatte,ikinci kısmı 40km/h ile 3 saatte alır.ortalama hızı nedir????

A ) 25 
B ) 100
C ) 20 
D ) 105

0
2012-11-21T16:29:49+02:00

.Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi dinamometre ile ölçülür?
a-Kuvvet b-Kütle c-Uzunluk d-Zaman 2. Bir otomobil 120 km lik yolu 2 saatte alıyor.Ortalama hızı ne olur?
a-20 b-240 c- 60 d-30
3-Aşağıdakilerden hangisi Skaler büyüklüktür?
a-Zaman b-Hız c-Bileşke kuvvet d-Yerdeğiştirme
4-Aşağıdakilerden hangisi basit makine değildir?
a-Tahterevalli b-Ütü c-El arabası d-Cımbız
5-Duran cismin sürekli durma,hareketli bir cismin sürekli hareket etmesine ne denir?
a-Hız b-Kuvvet c-Eylemsizlik d-Güç
6.Sürtünme kuvveti ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a-Sürtünme kuvveti hareketle zıt yönlüdür b-Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır c-Sürtünme kuvveti cismin hızını artırır d-Sürtünme kuvveti cismin ağırlığı ile doğru orantılıdır.
7-Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin elemanlarından biri değildir?
a-Uygulama noktası b-Yönü c-Kütlesi d-Doğrultusu
8-I-Duvarı itmek II-Çim biçmek III-Kitapları rafa kaldırmak IV-Masaya abanmak
Yukardaki olaylardan hangilerinde iş yapmıştır?
a-Yalnız III b-I ve II c-II ve III d-III ve IV
9-Yüksekten düşen bir topun hangi enerjisi artar?
a-Potansiyel b-Kinetik c-Isı d-Durağan
10-İş birimi nedir?
a-Joule b-km/sa c-Watt d-Newton
YANITLAR:1)A 2)C 3)A 4)B 5)C 6)C 7)C 8)C 9)B 10)A

0