Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-21T16:52:36+02:00

MUTASYON:Canlıları çevre etkisiyle genlerinde meydana gelen kalıtsal değişikliklerdir.
MODİFİKASYON: Canlıların çevre etkisiyle dış görünüşünde meydana gelen kalıtsal olmayan değişikliklerdir.
ADAPTASYON:Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özelliklerdir.

3 4 3