Cevaplar

2012-11-21T17:08:13+02:00

mezapotanya fırat ile dicle arasındadır sümerliler asurlular babilliler elamlar ve akadlar vardır

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-21T17:18:54+02:00

Mezopotamya; Ortadoğu'da, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölge. Mezopotamya günümüzde Irak, kuzeydoğu Suriye, güneydoğu Anadolu ve güneybatı İran topraklarından oluşmaktadır. Büyük bölümü bugünkü Irak'ın sınırları içinde kalan bölge, tarihte birçok medeniyetin beşiği olmuştur.

Yeryüzündeki ilk uygarlık yapıtları, M.Ö.3600 yıllarında Mezopotamya'da Sümerler tarafından meydana getirilmiştir.
Hz. İsa'nın doğumundan birkaç yüzyıl öncesine kadar mezopotamya'da gelişmiş uygarlık izleri sürmüştür. Bu izler 19.ve  20.yüzyıllarda yapılan arkeolojik kazılarla gün ışığına çıkarılmıştır.

Sümerler, yeryüzündeki ilk pişirilmiş tuğladan evleri inşaa etişler, bataklıkları kurutarak tarıma ve şehirlere katmışlar, tarım arazilerini su kanalları ile sulamışlar, bilinen ilk tarım araçlarını kullanmışlardır.
Mezopotamya, yaklaşık 3600 yıl boyunca zengin ve ileri bir uygarlığın vatanı olmuştur. Orta Asya'dan göç ettikleri sanılan Sümerler, Mezopotamya'nın ilk halkıdır. Sümerler'in en büyük kentleeri, Ur, Uruk, Lagaş, Larsa ve Kiş'di. Sümerler'in rahat yılları, M.Ö. 3000 yıllarında Akatlar'ın Suriye ovalarından Mezopotamya'ya gelmeye başlamaları ile sona erdi.Çoğunlukla bir önemli tanrının tapınağı bir kentte olurdu ve o kent o tanrıya tapımın ana merkezi olurdu. Bu kentlerin içinde en çok öne çıkanı Nippur olmuştur, zira Nippur'da ana tapınağı bulunan tanrı Enlil'dir ki Enlil erken dönem hariç, farklı hanedanlar boyunca Mezopotamya'nın baş tanrısı olarak tapınılmış bir tanrıdır.

 

Dünyanın yedi harikası: ZEUS HEYKELİ YUNANİSTAN,RODOS HEYKELİ YUNANİSTAN, MISIR GİZE DEKİ KEOPS PİRAMİDİ,İSKENDERİYE FENERİ (MISIR), HALİKARNAS’TAKİ Mausoleionu ( Türkiye BODRUM ), ARTEMİS TAPINAĞI efes izmir,Babilin asma bahçeleri.

 

0