Cevaplar

2012-11-21T17:31:41+02:00

 

 

1- I.Hititler krallar tarafından yönetilirdi.

II. Babilliler kanunlar çıkarmışlardır.

III. Frigler’de Kibele inanç sistemi vardı.

IV. Lidyalılar ilk parayı kullanmışlardır.

Devletlere ait özellikler verilmiştir. Bunlar dikkate alındığında aşağıdaki hangi alanla ilgili bir özellik verilmemiştir ?

a) Ekonomi               b) Hukuk

c) Din                     d) Edebiyat

 

2-Türkiye’de görülen  iklim özellikleri ile ilgili bilgilerin hangisi yanlıştır?

a)Marmara’da her üç iklim tipi görülmektedir.

b)Karadeniz İkliminde her mevsim yağış vardır.

c)Doğu Anadolu’da kış ılıklığı  vardır.

d) İç Anadolu’ da karasal iklim etkilidir

 

3-Özgür bir ortamda, düşüncelerin rahatlıkla açıklanabilmesi olarak tanımlanan düşünce özgürlüğü; insanın aklına her geleni söyleyebilmesi anlamına gelmez. Özgürlük aynı zamanda insana sorumlulukta yükler.

Yukarıda verilen bilgilere göre özgürlük hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Özgürlük, düşüncelerin rahatlıkla açıklanabilmesidir

B) Her insan istediğini ve dilediğini her zaman yapabilir.

C) Düşünce özgürlüğü özgür bir ortamda gerçekleşebilir.

D) Özgürlüğün insana yüklediği bazı görevler vardır.

 

4- Bilimsel araştırma yapmak isteyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

A) Kütüphaneye gitmelidir.

B) İnternette arama yapmalıdır.

C) Konunun uzmanları ile görüşmelidir.

D) Tamamen kendi görüşlerini yazmalıdır.

 

5-Türkiye’de kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken,güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı arttırır.Bu bilgiye göre Türkiye için hangisi kesinlikle doğrudur?

A)Güney yarımkürededir.          B)Batı Yarımkürededir.

C)Kuzey yarımkürededir.           D)Kutup noktasına yakındır.

 

 

6- İyonlar Anadolu’nun batı kıyılarında yerleşmiş ve bundan dolayı deniz ticaretiyle ilgilenmişlerdir. Buna göre İyonların denizcilikle ilgilenmelerinde hangisinin rolünden söz edilebilir?

A)Dini inançlarının             B)Hukuk anlayışının

C)Yönetim şekillerinin       D)Coğrafi konumlarının

 

 

7-Atatürk, Türklerin insanlığın en eski uygarlığını kuran köklü bir ulus olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla aşağıdakilerden hangisini kurmuştur?

A) Türk Dil Kurumu                  B) Tarih Vakfı

C) Türk Tarih Kurumu                D) İstanbul Üniversitesi

 

8- Ali en güzel rengin mavi olduğunu söylerken, Ahmet kırmızı olduğunda ısrar etmektedir.”

Bu durum hangisini doğrular?

A)   Görüşler kişiden kişiye değişir.

B)   Ali Ahmet’ten daha zekidir.

C)   Olguların ispatlanabileceğini.

D)   Ahmet’in Ali’den daha zeki olduğunu.

 

9-İlk Türk devletlerinde görülen

I. hayvancılığın geçim kaynağı olması

II.keçeden yapılmış çadırlarda yaşamış olmaları

III.sanatın taşınabilir eşyalar üzerinde yoğunlaşmış olması

özelliklerinden hangisinin veya hangilerinin göçebe yaşam tarzının sonucu olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I       B) Yalnız II     C) II ve III   D) I, II ve III

 

 

10-Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinin siyasal varlıkları uzun süreli olmamış ,kısa sürede yıkılmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedeni olarak gösterilebilir?

A)Hayvancılıkla uğraşmaları

B)Çin baskısı altında kalmaları

C) “Ülke hanedanın ortak malıdır” anlayışı

D)Dini inançları

 

 

11-Ordusunda onlu sistemi uygulayan ilk Türk hükümdarı kimdir?

a)Bilge Kağan     b)Mete Han     c)Kül Tigin     d)Bumin Kağan

 

 

12-Haritadaki küçülme oranına ölçek denir.

Büyük ölçekli haritalar ile küçük ölçekli haritalar karşılaştırıldığında, büyük ölçekli haritalar ile ilgili ne söylenemez?

A) Paydadaki rakam küçüktür.

B) Yerşekilleri daha ayrıntılı gösterilir.

C) Küçük alanları gösterir.

4 4 4