Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-21T17:30:32+02:00

Sevr Antlaşması’nın önemi

1- Osmanlı Devleti’nin imzalamış olduğu son antlaşmadır.

2- Mebuslar Meclisinin onayından geçmediği için hukuken geçersiz bir anlaşmadır.

3- Misak-ı Milli’ye aykırı olması ve Türk milletinin bağımsızlığını tamamen ortadan kaldıran bir anlaşma olması nedeniyle TBMM tarafından tanınmamıştır.

4- Türk halkıda bu antlaşmaya hiçbir zaman onay vermemiş, düşmanla savaşarak işgalcileri Anadolu’dan atıp Sevr’in uygulanmasını engellemiştir.

5- Sevr Antlaşması, imzalandığı halde hiçbir zaman yürürlüğe girmemiştir.

6- Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.

0