Cevaplar

2012-11-21T18:47:27+02:00

-SEVR ANLASMASININ ÖNEMI-
Sevr anlatması Osmanlı Devletini parçalayan ve Türklere yaşama hakkını bahşetmeyen,bağımsız devlet niteliğiyle bağdaşmamaktadır.
Sevr Sonrasında Büyük Millet Meclisi Hükümeti anlaşma ile kendini hiçbir surretle bağlı görmediğini de ilân atmiştir.
On üç bölümden oluşan antlaşmanın birinci bölümü,Birinci Dünya Savaşı’na son veren anlaşmalarda olduğu gibi Milletler Cemiyeti Misakkına ait bulunmaktadır.
Sevr Antlaşması,Osmanlı Devletini İtilaf Devletlerinin müşterek bir sömürgesi haline getiriyordu.
Anlaşma,İngiliz,Fransız ve İtalyan Devletlerinin temsilcilerinden Mâli Komisyon, Osmanlı Devletinin gelir giderlerini düzenlemekte ve Devletin yetkilerini devletlik sıfatı ile bağdaştırmayacak şekilde bağlamasına neden oldu.
Sevr Barış Antlaşması’nın Osmanlı Hükümeti tarafından imzalanması, Anadoluda milli mücadee azmini kuvvetlendirmiştir.
O günler de Mustafa Kemal’in de ifade ettiği üzere idamımıza hükmeden düşmanlarımıza karşı daha âzimkârane ve daha kuvvetli mukavemet çareleri düşünmek gerekmiştir.

0