Cevaplar

2013-11-17T20:27:47+02:00

Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren en
küçük yapıtaşları olan taneciklere kimyasal tür denir. Maddeyi oluşturan tanecikler
farklı türlerde olabilmektedir. Kimyasal türleri atom, molekül, iyon ve radikal olarak
gruplayabiliriz.
a. ATOM: Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapıtaşına atom denir.Elementlerin bir kısmı doğada atomlar halinde bulunurken, bir kısmı da element
molekülleri ya da bileşikler halinde bulunurlar. Soygazlar doğada atomik yapıda
bulunurken, oksijen elementi O2 molekülleri halinde, Na elementi ise bileşikler halinde
bulunur.
Örneğin, NaCl bileşiği kimyasal yöntemlerle ayrıştırıldığında Na metalini
atomik yapılı olarak elde edilir.
Soygazlar kararlı yapıdaki elementlerdir. Son enerji seviyelerindeki orbitalleri tam dolu
olduğundan bileşik yapma istekleri yoktur. Bu nedenle doğada tek atomlu gaz halinde bulunurlar.
b. İYON: Elektron sayısı ve proton sayısı arasında fark bulunan atomlara iyon denir. Pozitif yüklü iyonlara katyon,negatif yüklü iyonlara anyon denir. Pozitif yüklü iyonlarda proton sayısı elektron sayısından fazla, negatif yüklü iyonlarda ise elektron sayısı proton sayısından fazladır. İyonlar tek atomlu olabildiği(Na+, Cl-) gibi, çok atomlu(kök) iyonlar halinde de olabilirler. Doğadaki çeşitli maddeler iyonların bir araya gelmesiyle (sodyum klorür bileşiği Na+ ve Cl- iyonlarından oluşur) oluşurlar.
Video animasyonu(1.47 dakika)
2 3 2