Cevaplar

2012-11-21T17:52:07+02:00

al sana 13 soru

 

Bir hücrenin yapısı dıştan içe doğru hangi kısımlardan oluşur ?

 

A)     Hücre zarı, çekirdek, sitoplazma

B)     Hücre zarı, sitoplazma, çekirdek

C)    Sitoplazma, çekirdek, hücre zarı

D)    Çekirdek, Hücre zarı, sitoplazma

 

2)      Hücrede büyüme ve bölünmeyi yöneten aşağıdakilerden hangisidir ?

 

A) Ribozom                B) Mitokondri

C) Çekirdek                D) Sentrozom

 

3)      Aşağıda hangi hücre yapısının görevi yanlış verilmiştir ?

 

A)     Kloroplast – fotosentez

B)     Mitokondri – enerji üretimi

C)    Ribozom – protein sentezi

D)    Golgi cisimciği - solunum

 

4)                  I. Bakteri          II. Çiçek yaprağı

            III. Sinek          IV. Alyuvar

            V. Mavi – yeşil algler (yosunlar)

 

Yukarıdakilerden hepsinde bulunan hücresel yapı, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Hücre zarı              B) Hücre duvarı

C) Plastidler               D) Sentrozom

 

5)      Aşağıdaki canlıların hangilerinde, hücre çekirdeği yoktur ?

 

I . Bitki                         II. Mantar

III. Alyuvar                   IV. Bakteri

 

A) I,II          B) II, III        C) I, III       D) III, IV

 

6)      Aşağıdaki hücre yapılarından hangisinin karşısında verilen görev, kendisiyle ilgili değildir ?

 

A)     Hücre zarı – madde alış verişi

B)     Lizozom – hücre içi sindirim

C)    Çekirdek – hücre yönetimi

D)    Ribozom – enerji üretimi

 

7)      Aşağıdaki olaylardan hangisi bütün canlılarda ortaktır ?

 

A) Yürüme                  B) Beslenme

C) Doğma                  D) Uyuma

 

8)   Hücrede kalıtsal karakterler nerede bulunur ?

 

    A) Sentrozomda     B) Ribozomda

    C) Kofulda              D) DNA’da

 

9)   Bitkisel hücrelerde, besinin üretilip depolandığı organel çifti aşağıdakilerden hangisidir ?

 

A)     Ribozom, Lizozom

B)     Kloroplast, Lökoplast

C)    Mitokondri, Rizozom

D)    Sentrozom, Koful

 

10) Genç bir bitki hücresinin, sitoplazma miktarı fazla, çekirdeği büyük ve kofulları küçüktür. Hücre yaşlandıkça, kofulların büyümesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir ?

 

A)     Enerji üretiminin azalması

B)     Sindirimin azalması

C)    Artık maddelerin kofullarda depolanması

D)    Hücre çekirdeğinin yok olması

 

11) Tükrük, ter bezi gibi salgı üreten yapılarda, hangi organel fazla sayıda  bulunur ?

 

A) Lizozom              B) Mitekondri

C) Ribozom                        D) Golgi cisimciği

 

12) Hücre çeperi ile ilgili olarak, aşağıda-        kilerden hangisi yanlıştır ?

 

A)     Sadece  yaprak hücrelerinde bulunurlar.

B)     Hücreyi dış etkilere karşı korur.

C)    Her maddeyi geçirir.

D)    Cansızdır.

 

13) Aşağıdakilerden hangisi, hücre ile   ilgili yanlış bir bilgidir ?

 

 A)  Hücrede organik bileşikler bulunur.

B)  Hücrenin temel bölümleri; hücre zarı,  çekirdek ve sitoplazmadır.

C)    Bitki ve hayvan hücreleri, birbirinin   aynısıdır.

D) Hücre, ancak mikroskopla incelenebilir.

 

 

iyi çözümler

1 5 1
2012-11-21T17:52:30+02:00

soru 1) üreme gerçekleşen hucreye ne ad verilir

0