''Canlılar,Vurgusu,Tonlama,Birlikte,Kişilikli,Öğrencilere''Sözcüklerin Ek Ve Köküne Ayırıp Kökün Ve Ekin Çeşidinin İsmini Ve Son Olarak İsimden İsim Türeten Ek Mi Fiilden İsim Türeten Ek mi Söylermisiniz. Soru 20 Puan Saçma,Argo Yazan Şikayet Edilir..

1

Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-21T18:32:50+02:00

can lı(ye) lar(çe)

vur gu(ye) su(çe) 

ton la(ye) ma(çe)

bir lik(ye)  te(çe) 

kişi lik(ye)  li(çe) 

öğren ci(ye)  ler(çe)  e(çe) 

çe çekim eki

ye yapım eki

 

1 5 1