Cevaplar

2012-11-21T18:23:42+02:00
ak ve sorumluluklarımız nelerdir? Toplum hâlinde yaşayan insanların ortak yaşamlarını düzenleyen birtakım kurallar vardır. Bu kurallar anaysa ve kanunlar ile düzenlenmiştir ve herkesin kurallara uyması gerekir. Çünkü kurallara uyulmadığı takdirde toplum yaşamında kargaşa doğar rahat ve mutlu bir yaşam sürdürülemez. Toplum olarak bir arada yaşamanın koşulu kurallara uygun davranmaktır. Kurallar insanların hangi hak ve özgürlüklere sahip olduğunu sorumluluklarının neler olduğunu belirler. Hak ve özgürlüklere sahip olmak demek istediğimizi yapma ve gerçekleştirme anlamı taşımaz. Herkes eşit haklara sahiptir ve herkes birbirinin hak ve özgürlüklerine saygı göstermelidir.
Kanunların bizlere tanıdığı hakları yine kanunlar çerçevesinde kullanmamız gerekir. Herhangi bir konuda haksızlığa uğramışsak hakkımızı kanunlar çerçevesinde aramalıyız. Bunun için haklarımızı sorumluluklarımız ve bizlere tanınan özgürlüklerimizi iyi bilmemiz gerekir.
Vatandaşın sahip olduğu hakların yasalarca güvence altına alınmış olması demokrasinin temel bir gereğidir. Yasalar tarafından güvence altına alınan ve kişinin doğuştan sahip olduğu bu haklar temel hak ve özgürlükler olarak ifade edilmektedir. Anayasamızın 12.maddesinde“Herkes kişiliğine bağlı dokunulmaz devredilmez vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.” denilmektedir. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde devlet bütün vatandaşlarına kendilerini geliştirebilecek ortamı ve koşulları yaratmakla yükümlüdür.
Günümüzde kişilerin sahip oldukları hak ve özgürlükler kişiye tanınan haklarla ilgilidir. Öncelikle insanca yaşamak için bu haklara saygılı olmamız ve bunları korumamız gerekir. Bunu sadece kendimiz için değil tüm insanlar için istemeliyiz. Bu hem insan olmamızın bize yüklediği bir sorumluluk hem de insan haklarının bir gereğidir. İnsan haklarına saygılı olduğumuz ve bu hakları koruma yönünde çaba harcadığımızda kendimize ve içinde yaşadığımız topluma saygı göstermiş oluruz. Bu bizim insan ve vatandaş olarak yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımızın ilk sırasında yer alır. Sevgili öğrenciler sizler geleceğin büyükleri ve yöneticileri olarak etkin birer yurttaş olmak sorumluluklarınızı bilmek zorundasınız. Bu sizin en önemli görevlerinizden biri olmalıdır. Yaşamanızın bundan sonraki dönemlerinde birçok sorunla karşılaşabilirsiniz. Bu sorunlara karşı duyarsız kalamazsınız kalmamalısınız. Çünkü kanunların size tanıdığı hak ve özgürlüklerinizi korumanız ancak sorumluluklarınızı yerine getirmekle

mümkün olacaktır. Bu şekilde davranmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu unutmamamız
gerekir.
7 3 7
En İyi Cevap!
2012-11-21T18:27:29+02:00

hak demek bir insanın başkalarına zarar vermeden yapabileceği engellendiğinde çeşitli başvurular yağpabileceği koruma altına alınmış şeylerdir. sorumluluk ise kişinin yapmak yükümlülüğünde olduğu ve  yapması gereken şeylerdir

atatürk her zaman bütün insanların hüür iradeleriyle özgürce kulanmasını savunur

4 4 4