Cevaplar

2012-11-21T18:25:13+02:00

tuz-lu, demir-ci, odun-luk, akıl-sız-lık Kitap-çı, Ol-uş, Mavi-li, Sabah-çı, Kim-lik

3 3 3
En İyi Cevap!
2012-11-21T18:26:04+02:00

bilgisayar sonra ayyakabı kurşun kalem 

3 3 3