Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-21T18:49:29+02:00

1- Renklendirme yönlemi ile yapılan haritalarda, yükselti basamakları belirli renkler ve tonları ile gösterilir.
Buna göre, bir Avrupa fiziki haritasında Belçika, Hollanda, Danimarka gibi ülkelerin yeşil renk ve tonları ile gösterilmesi aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturabilir?
A) Deniz kıyısında bulunduklarına
B) Yüzölçümlerinin küçük olduğuna
C) Yerşekillerinin engebeli olduğuna
D) Ormanların geniş yer tuttuğuna
E) Denizden yüksekliklerinin az olduğuna

2- 
I. Göl kıyısındaki eğrinin yükselti değeri 0 metredir.
II. Bir eğrinin geçtiği her yerde yükselti aynıdır.
III. İki eğri arasındaki yükselti tarkı her yerde aynıdır.
İzohips eğrileri ile İlgili olarak yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?
Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) 1 ve II E) II ve İli

3- Aşağıdaki izohips haritasında İzohips eğrileri arasındaki yükselti farkı 100 metredir.

Buna göre, harita ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlış olur?

A) Haritada kuzey-güney yönünde akış gösteren iki akarsu bulunmaktadır.
B) Haritadaki L noktasının yüksekliği K dan fazladır.
C) Güneyden kuzeye doğru gidildikçe yerşekillerinde yükselti genel olarak artmaktadır.
D) K ile M noktaları arasındaki yükselti farkı 300 metredir.
E) Haritada yerleri belirtilen akarsular az eğimli yüzeylerde akmaktadır

1 5 1
En İyi Cevap!
2012-11-21T18:49:35+02:00

HARİTA KENAR BİLGİLERİ VE SEMBOLLERİ:
Haritaların kenarlarında standartlaştırılmış bazı bilgiler ve semboller bulunur. Bu bilgiler haritanın ölçeği, haritadaki demiryolu, köprü, bataklık gibi sembollerin anlamları, renklerin açıklamaları gibi bilgilerdir.
Ölçek;
1/100,000 ölçekli haritada; 1 cm. lik ölçülen yer gerçekte 100,000 cm veya 1000 metre veya 1 kilometredir.
1/25,000 ölçekli haritada; 1cm.lik ölçülen yer gerçekte 25,000 cm veya 250 metre dir.
1500 m.lik yürüyüş mesafesi 1/50,000 lik haritada 1500/50,000 = 3 cm olarak gösterilir.
Renkler;
Siyah: İnsan tarafından yapılan şeyleri gösterir. Demiryolu, köprü, baca, isimler
Mavi: Suyun göstergesidir. Derinliğe göre koyulaşır. Deniz, göl, nehir, çay
Yeşil: Orman , otlak ve verimli toprakları gösterir. Koyu renk yoğunluğu gösterir.
Kahverengi: Yükseltileri gösterir. Koyulaştıkça yükseklik artıyor demektir.
Coğrafi koordinatlar;
Coğrafi koordinatlar Enlem ve Boylam olarak haritalarda kenar bilgisi olarak verilir. Ayrıca GPS yardımıyla da koordinatlarımızı çok hassas bulabiliriz.
Örnek: Enlem 38 45' 30'' (Kuzey) Boylam 35 37' 45'' (Doğu)

1 5 1