Cevaplar

2013-11-18T16:50:52+02:00
Dişin doğuştan var olan doğal Kron tabakasının, herhangi bir sebeple aşınarak artık koruyucu işlevini kaybetmesi nedeniyle, diş hekimi tarafından ağız içerisindeki ortama uygun olarak yeniden planlanan yapay kron alternatifinin, alınan kalıplar uyarınca diş teknisyenleri aracılığı ile suni olarak üretilmesi, yapma diş oluşturulurken takip edilen temel üretim algoritmasıdır.

Yapay kron diş kaba alt-yapısının üretilmesini takiben, yeniden diş hekimi tarafından ağız içerisine oturtularak ince uyum süreçlerinden geçirilmek üzere işlenip, çiğneme-konuşma-estetik fonksiyonları hususlarındaki beklentileri yerine getirebilecek hale getirildikten sonra eski diş kökü üzerine sabitlenmesi ve yapıştırılması işlemlerinin bütünü kronla kaplamak olarak adlandırılır.

Yeni yapay kron'un diş üzerindeki yerine oturtulması için, eski doğal kron'un diş üzerinden çıkartılması gerekir. Bu işlem de, diş hekimi tarafından "pnömotik" (hava basıncını kullanarak çalışan) "aeratör" (diş hekiminin hastaya müdahale ettiği "ünit" denen muayene koltuğunun bir bileşeni) üzerine takılan "frez" (elmas veya çelik uçlu kesici-yontucu aparat) kullanılarak dişin üzerindeki kron'u oluşturan mine tabakası ve dentin katmanının uygun bir miktarının kesilerek çıkartılıp, üzerine yapıştırılacak yapay üretim mamülü yeni kron'un kolayca bütünleşebileceği bir şekile getirilmesi yöntemiyle uygulanır. Bu işlem sırasında hastanın ağrı hissetmemesi için, diş ve çevre dokuların lokal anestezi ile uyuşturularak tamamen hissizleştirilmesi sağlanır. Bu sebeple kaplama diş yapılırken, "tekniğine uygun" bir anestezi ile başlanan diş kesme işleminde hastanın ağız içerisinde ve dişlerinde ağrı hissetmesi imkansızdır.

Soldaki en üst 2 şekilde kron kaplama yapmak için uygulanan diş kesme işleminde kullanılan aeratör ve sol yandaki birbirini takip eden kesim aşamalarındaki diş resimlerinde; kron kaplama yapmak amacı ile bir dişin doğal kron tabakasının elmas uçlu frez ile kesilerek traşlanması süreci, adım adım tüm aşamaları ile örneklendirilmiştir. Alt-en sağ resimde, doğal kron tabakasının kesilme işlemi tamamen bitmiş ve üzerine, diş hekimi tarafından alınacak ölçüler uyarınca bire-bir bütünleşecek şekilde üretilecek yapay kron'un yerleştirilmesine hazır hale getirilmiş dişin son hali görülmektedir.

Tamamen traşlanarak kesilmiş, üzerine seramik/porselen/zirkon/metal yapılı uygun yeni bir yapay kron kaplamadan oluşan "protez şapka" oturtulmaya uygun hale getirilmiş dişte, sıradaki uygulama, bu hazırlanmış altyapıya en uygun üst-yapı üretebilmek için kesilmiş dişin ölçüsünün alınması işlemidir.
4 3 4