Cevaplar

2012-11-21T18:58:23+02:00

bir bölgedeki genlerin ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bütündür.

0
En İyi Cevap!
2012-11-21T18:58:56+02:00

BİYOÇEŞİTLİLİK

Biyoçeşitlilik, bir bölgedeki genlerin, türlerin, ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür. Başka bir deyişle biyoçeşitlilik, bir bölgedeki genlerin, bu genleri taşıyan türlerin, bu türleri barındıran ekosistemlerin ve bunları birbirine bağlayan olayların (süreçlerin) tamamını kapsar. Bu durumda bir ekosistemdeki biyoçeşitlilik, dört ana bölümden oluşmaktadır:

1 Genetik Çeşitlilik

“Gen, kalıtsal maddedir; kısaca DNA olarak yazılan deoksirübo-nükleik-asittir. Genler, türlerin kimliğini belirler. O nedenle, bir ateş böceğinin genlerinden sadece ateş böceği, bir Uludağ Göknarı ağacının genlerinden de sadece Uludağ Göknarı ağacı ortaya çıkar.

2 Tür Çeşitliliği

Yeryüzü ekosistemi üzerinde yaşayan ve tanımı yapılabilmiş tür sayısı yaklaşık 1.6 milyon kadardır. Toplam tür sayısı kesin olarak bilinmemektedir. Bazı araştırıcılar tüm yeryüzünde yaklaşık on milyon kadar, bazıları da yüz milyon kadar farklı canlı türü bulunduğunu tahmin etmektedirler.

 

3 Ekosistem Çeşitliliği

Ekosistem çeşitliliği, ilgili ekosistemi oluşturan çeşitli parçaların, yer ve zaman içinde gösterdikleri değişimlere bağlı olarak, onların bir fonksiyonu şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, yeryüzü üzerinde değişik ekosistem tipleri vardır: Sulak alanlar ekosistemleri, alpin dağ ekosistemleri, bataklık ekosistemleri, orman ekosistemleri gibi.

Yeryüzü ekosistemleri içinde en çeşitli, en dengeli, en düzenli, en istikrarlı ve en sağlıklı ekosistemler orman ekosistemleridir. Orman ekosistemleri kendi kendine yeterli ve bağımsız ekosistemlerdir. Orada yaşayan üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar arasında bir denge vardır.

4 Ekolojik Olaylar (Prosesler) Çeşitliliği

Proses çeşitliliği, biyoçeşitliliğin işlevsel öğesidir. Proses çeşitliliği, yukarda adı geçen ve yapısal özellikte olan üç çeşitliliğin evrimsel bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Prosesler, ekosistemin canlı ve cansız ögelerini birbirine bağlayarak, biyolojik çeşitliliğin bileşenleri arasındaki karşılıklı dengeyi ve düzeni sağlamaktadır. 

1 5 1