Cevaplar

2012-11-21T19:16:55+02:00

http://www.fenokulu.net/portal/Sayfa.php?Git=KonuKategorileri&Sayfa=KonuBaslikListesi&baslikid=176&KonuID=1091 buradan bulabilirsin


5 2 5
En İyi Cevap!
2012-11-21T19:38:12+02:00

1.Aşağıdakilerden hangisi apolar yapılı bir bileşiktir?

        A)H2      B)NO2     C)H2O        D)NH3

2.X, Y ve Z maddeleri için ;

·        X  bileşiklerinde + ve – değerlik alabiliyor. ·        X ve Z arasında bileşik oluşmuyor. ·        Y, İki atomlu molekül oluşturamıyor.

Yukarıdaki verilenlere göre, bu maddeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru gösterilmiştir

              X                             Y                              Z        

      A) Metal                     Ametal                      Soygaz

      B)  Ametal                   Metal                        Soygaz

      C)  Ametal                   Ametal                      Metal

      D) Metal                      Soygaz                      Ametal

3.

I . X + Y = Alaşım

      II . Z + T = Kovalent bağ

      III . Y + Z = İyonik bağ

Yukarıdaki bilgilere göre  hangi elementler Ametaldir ?

      A) X ve T                     B) Z ve T                  C) Y ve Z                     D) X ve Y

 

4. Zıt yükü iki iyonun birbirini çekmesi sonucu oluşan bağa ne ad verilir?

a)İyonik bağ                b)Kovalent bağ            c)Epik bağ                   c)Sıkı bağ

5. X metal,Y ametal,Z ametal olduğuna göre X,Y ve Z’nin 0luşturduğu bileşiklerdeki bağ cinsleri aşağıdakilerden hangilerinde doğru olarak verilmiştir?

       I- XY              İyonik bağ             II- XZ             Kovalent bağ                III- YZ              Kovalent bağ

 

       A) Yalnız I                       B) Yalnız II                 C) I ve III                                              D) II ve III

6. Aşağıdakilerden hangisi kovalent bağlı bir bileşiktir?

 

            A) NaCl                                  B) CH3                        C) KCl                                    D) NaI

7. Aşağıda kimyasal bağlarla ilgili verilenlerden hangisi

   yada hangileri doğrudur ?

    I  .Ametal atomları arasında kovalent bağ vardır.

   II .Atomlar yük bakımından kararlı hale geçerken kimyasal

        bağ oluştururlar

   III. İyonik yapılı bileşiklerin sulu çözeltileri elektrik akımını

         iletirler.

    A) yalnız I                                    B) I , II

    C) I , III                                        D) I , II , III

CEVAPLAR:1-A,2-B,3-B,4-A,5-C,6-B,7-D

 

 

 sarı ama sen düzenlersin:D  
12 4 12