Cevaplar

2012-11-21T19:10:59+02:00

Kağıttan yapılan uçakların,kenarları kıvrıldığında yer yön ve uçma şekillerininm değişmesi

1 1 1
2012-11-21T19:12:19+02:00

Araştırma Konusu:

İmalatta belirsizlik

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

Bir imalat sisteminin etkinliği üzerinde etkili olan ve insan, tezgah, tedarikçi, müşteri ve malzemeden kaynaklanan belirsizliklerin zeki araç ve tekniklerle modellenmesi.

 

 

 

Araştırma Konusu:

Yalın imalat

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

Bir imalat sisteminde ürün akışının önündeki engelleri(israfları) tanımlama, ölçme, analizleme, iyileştirme ve kontrol faaliyetleri ile ilgili araç ve tekniklerin araştırılması ve uygulanması.

 

 

 

Araştırma Konusu:

Deneysel Tasarım

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

Deney Tasarımı hızlı ürün geliştirme ve süreçleri en iyi hale getirmek için kullanılan stratejik bir yöntemdir.

 

 

 

Araştırma Konusu:

Tedarik Zinciri Yönetimi

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

Bu konunun amacı, lojistik yönetimi fonksiyonları ve tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması incelemektir.

 

 

 

Araştırma Konusu:

İmalat Stratejileri

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

Bu konunun amacı imalat stratejilerin belirlenmesi ve en uygun olanların uygulanmasıdır.

 

 

 

Araştırma Konusu:

Çok Amaçlı Optimizasyon

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

Çok Amaçlı Optimizasyon genellikle bir biri ile çelişen, birden fazla amaç fonksiyonun olduğu problemleri çözmektir. Tek amaçlı optimizasyon problemlerinden farkı, bir optimum çözüm yerine en iyi çözümler kümesinin bulunmasıdır. Bu çözümler kümesi bir biri üzerine baskın-olmayan/etkin (non-dominated/efficient) çözümlerden oluşur. Karar vericinin amaç fonksiyonları ile ilgili tercihleri doğrultusunda bu kümeden çözümler seçilir.

1 5 1