Cevaplar

2013-11-18T18:24:23+02:00
ÖRNEKLER:
1. Kütlesi 3 gr, hacmi 10 cm³ olan sıvı ile, kütlesi 6 gr , hacmi 8 cm³ olan sıvı karıştırıldığında karışımın öz kütlesi kaç cm³ olur?

2. Yoğunluğu 0,8 gr/cm³ olan A sıvısı ile 1,2 gr/cm³ olan B sıvısı eşit kütlelerle karıştırılıyor. Bu karışımda 
A/B hacim oranı kaçtır?
Kütleler eşit ise, sıvıların kütlelerini m olarak alalım. 
3. Kütlesi 75 gr olan bir deney tüpüne 25 gr su konup , içine 5 gr kalsiyum-sandoz tableti konuyor. Su ile tabletin tepkimesinden 50 cm³ gaz oluştuğu ve tepkime sonrası tüp ile içindekilerin kütlesi 104,5 gr ölçüldüğüne göre , gazın özkütlesini bulunuz.Beklenen kütle= Tüpün kütlesi + Suyun kütlesi + tabletin kütlesi
Beklenen kütle = 75+25+5=105 gr
Ölçülen kütle = 104,5 gr.
Fark kütle = Gazın kütlesi = 105-104,5=0,5 gr.
4. Özkütlesi 3 gr/cm³ olan metalden yapılmış 5 tane bilye , içinde 140 cm³ su bulunan dereceli kaba konduğunda su seviyesi 170 cm³ e çıkıyor. Buna göre tek bir bilyenin kütlesi kaç gr’ dır?Beş bilyenin hacmi=170-140=30 cm³
Bir bilye hacmi= 30/5=6 cm³
m=d.V=3.6=18 gr. olur.
5. Tamamen su dolu bir kaba 10 gr kütleli bir cisim atıldığında cisim suya batarak 5 gr kütleli su taşırıyor. Cismin özkütlesini bulunuz. (dsu=1 gr/cm³)Taşan suyun hacmi=Cismin hacmi=V=5 cm³
d(cisim)= 2 gr/cm³


6.SORU :
             X, Y, Z sıvılarının öz kütleleri sırasıyla 1, 2 ve 4 g/cm³ dür.             Bu sıvıların elde edilen bir karışımın öz kütlesinin değeri edir?             ÇÖZÜM :             Karıştırılan sıvılardan öz kütlesi en büyük olanın ki 4 g/cm³, en küçük olanın ki 1 g/cm³ dür.             Karışımın öz kütlesi dk, karışımdaki en büyük ve en küçük öz kütle değerlerinin arasındadır.             4 g/cm³ > dk > 1 g/cm³  olduğundan,             dk = 2,5 g/cm³ olabilir.              7.SORU :             Öz kütleleri 1, 3, 4, 5 ve d g/cm³ olan 5 sıvıdan eşit hacimler alınarak bir kapta karıştırılıyor.             Karışımın öz kütlesi 3 g/cm³ olduğuna göre d nin değeri kaçtır?             ÇÖZÜM :             Sıvılar eşit hacimde karıştırıldığına göre, karışımın öz kütlesi karıştırılanların aritmetik ortalamasıdır.                                       15 g/cm³ = 13 g/cm³ + d             d = 2 g/cm³             8.SORU :             X ve Y sıvılarının kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. X sıvısından 20 g, Y sıvısından 30 cm³ alınarak bir karışım yapılıyor.             Bu karışımın öz kütlesi kaç g/cm³ dür?                          ÇÖZÜM :             Grafik, maddelerin öz kütlelerini bulmak için verilmiştir. Grafikteki değerler karışımdaki değerler değildir.             X in öz kütlesi;             dx = 4 g/ 2 cm³ = 2 g/cm³ dür.             20 g lık X sıvısının hacmi,             Vx = mx/dx = 10 cm³ dür.             Y nin öz kütlesi;             dy = 3 g / 3 cm³ = 1 g/cm³ dür.             30 cm³ lük Y sıvısının kütlesi,             my = dy . Vy = 1 g/cm³ . 30 cm³ = 30 g             Karışımın öz kütlesi,                          dk = 5/4 g/cm³             dk = 1,25 g/cm³   dür.
fen bilimleri
1 5 1