Cevaplar

2012-11-21T19:18:46+02:00

Dil en etkili iletişim aracıdır ve her dil mutlaka kendi kültürlerinden izler taşır.

0
2012-11-21T19:21:24+02:00

                                 dil ile kültür arasındaki ilişki                                  BALCALI


En genel anlamıyla kültür bir toplumun maddi ve manevi alanda ortaya koyduğu tüm eserlerdir Toplumların yaşam biçimleri, gelenek-görenekleri kullandıkları araç gereçleri, inançları, dili, sanat anlayışı vb kültürü oluşturur

Toplumlar yüzyıllar boyu maddi ve manevi alanda çok değerli eserler üretmişlerdir Bu eserler gelecek kuşaklara dil sayesinde aktarılır Örneğin İslâmiyet’ten önceki döneme ait destan, koşuk, sağu, savlar, Orhun Yazıtları, Dede Korkut Hikâyeleri, Yunus Emre'nin şiirleri dil sayesinde günümüze dek yaşamışlardır Günümüz gençleri o eserleri okuyarak o dönemle ilgili bilgi sahibi olabilirler Bu bilgilenme dil sayesinde olmaktadır Bu bakımdan dil önemli bir kültür taşıyıcısıdır

Dil ve kültürün ortak özellikleri: 


Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görür


Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir payı vardır

0