Cevaplar

2012-11-21T19:46:22+02:00

Hız = Yer değiştirme / Zaman , V= X2 - X1 Hareketlinin birim zamanda yer değiştirme miktarına ortalama hız denilir.

Sürat = Alınan yol / Zaman , Hareketlinin birim zamanda aldığı yol miktarına ortalama sürat denilir.

İvme = Hız değişimi / Zaman , aort = V2 - V1 / t2 - t1 Cismin birim zamandaki hız değişim miktarına ortalama ivme denilir.

İvmeli harekette Hız=İlk hız + ivme x zaman 
V = V0 + a x t Başlangıçtaki hızı Vo olan hareketlinin herhangi bir zamandaki hızını verir.

İvmeli harekette Yer değiştirme=İlk hız x zaman + ivme x zamanın karesi x = Vo + a x t2 Başlangıçtaki hızı Vo olan hareketlinin herhangi bir zamandaki yer değiştirmesini verir.

Kuvvet F= m x a Newton'un hareket formülü. m kütleli cisme etki eden F kuvvetinin kazandırdığı a ivmesidir.

Ağırlık G= m x g Ağırlık(G) kütle(m) ile yerçekim ivmesinin (g) çarpımına eşittir. Birimi newtondur (N).
Ohm kanuınu V= I x R R direncine sahip bir telden i akımı geçtiğinde direncin iki ucu arasındaki V potansiyel farkını verir.
Hız V= x / t Bir yönde t süresinde x yolunu giden hareketlinin V hızını verir. 
İvme a= V / t Bir yöndet süresi içerisinde V hız değişimi hareketlinin a ivmesini verir.
Eğik düzlem F x l = P x h Bir eğik düzlemde cisme uygulanan F kuvveti ile eğik düzlemin l uzun kenar çarpımı, P yükünün h yüksekliği ile çarpımına eşittir.
Basınç katılarda P= F / S Katı bir cismin S yüzeyine uyguladığı P basıncı F kuvvetine bağlıdır.
Kinetik enerji Ek= ½ m x V2 Hareketli bir cismin sahip olduğu kinetik enerji cismin kütlesi ile hızını karesi çarpımını yarısına eşittir.
Potansiyel enerji (yüksekteki cismin) Ep= m x g x h h yüksekliğindeki m kütleli cismin potansiyel enerjisidir.
Basınç sıvılarda Psıvı= h x g x d Bir kapta h yüksekliğinde, d yoğunluğundaki bir sıvının kabın tabanına yaptığı P basıncını verir. 
Kaldırma kuvveti sıvılarda Fk= Vb x ds x g Belirli bir hacmi yoğunluğu bilinen bir sıvıya batmış cisme etki eden kaldırma kuvvetini ifade eder. 
Vb- Batan kısmın hacmi, ds- Sıvının yoğunluğu
Bir boyutlu hareket
Bir boyut olarak vücudun sadece bir düzlemde ve düz bir çizgide hareket olduğu anlamına gelir. Biz düz bir masanın üzerine bir mermer rulo gibi, biz düz bir çizgi (kolay!) Rulo halinde, o zaman, tek boyutlu hareket geçiren olurdu.

Bu hareketini anlatmak bir denklem araya dört değişken vardır. Bunlar İlk Hızı (u); Final Hızı (v), İvme (a), Mesafe seyahat (ler) ve Zaman (t) geçen. Bize bu değişkenler arasındaki ilişkiyi anlatır denklemler aşağıda verilmiştir.

v = u + at

v2 = u2 + 2as

s = ut + 1 / 2 AT2

ortalama hız = (v + u) / 2

60 saniye içinde ne olursa olsun sıfır bir araba ivme hesaplanması gibi harika şeyler yapabilirs

0
2012-11-21T19:46:26+02:00

fk arıt g artı k dır canım tabi deil pardon bi daka pm atcam

0