Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-09-29T11:03:00+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Zaman, vakit, yaş ve devir anlamlarına gelen bu kelime ,tarih öncesi devirleri takip eden ve büyük olaylarla ayrılan zamanların bölünmesinde kullanılır. Tarih, yazının icat edilmesiyle başladığına göre, devirler ,genel olarak, tarih öncesi devirler ve tarih devirleri olmak üzere iki bölüme ayrılır. Taş devri, tunç devri, demir devri, �tarih öncesi devirler� in bölümlerine girer. Tarih devirleri de, a - ilk çağ, b - Orta çağ, c - Yeni çağ, d - Yakın çağ olmak üzere dört bölüme ayrılır.

İlk çağ, Tarih öncesi devirlerin sonu olan �demir devri� nden - yani M.Ö. IV. bin yıldan - M.S. 395 (Roma İmparatorluğunun ikiye bölünmesi) ya da 476 (Batı Roma imparatorluğunun yıkılması) tarihine kadar devam eder.

Orta çağ, M.S. 395 ya da 476 tarihlerinde başlar ve 1453 (İstanbul'un Türkler tarafından alınma tarihi) yada 1492 (Amerika'nın Kristof Kolomb tarafından keşfedilme tarihi) yılma kadar devam eder.

Yeni çağ, 1453 ya da 1842 tarihlerinden" başlar, büyük Fransız ihtilâlinin başlangıç tarihi olan 1789 tarihine kadar sürer.

Yakın çağ, Büyük Fransız ihtilâlinin başlangıç tarihinden, günümüze kadar geçen zamanı içine alır.

2 4 2