Cevaplar

2012-11-21T20:08:26+02:00

Yaşamdaki olayları sahnede canlandırma sanatına tiyatro denir. Drama, ya da tiyatro eseri, olayları oluş halinde gösterir. Bu bakımdan tiyatro, konuşma ve eyleme dayanan bir gösteri sanatı olarak da tanımlanabilir. Tiyatro eserlerinde olaylar yazarın ağzından anlatılmaz, eserdeki kişiler tarafından doğrudan doğruya söylenir ve yapılır.

 

İnsan yaşamının sahnede canlandırılmasına ti­yatro denir, Tiyatroda olaylar “olurken” gösterilir. Tümüyle konuşma ve harekete dayalı bir gösteri sanatıdır. Olay, yazarca anlatılmaz, kişi tarafından doğrudan doğruya söylenir ve canlandırılır. Kişiler ve olay olmak üzere iki temel öğesi vardır. Tiyatro yazarı, kişileri konuşturarak kişilikleri çi­zer ve olayı anlatır.

 

 

 

Tiyatroda perde ve sahne olmak üzere iki bö­lüm vardır: Perde, konunun ana parçalarından her biridir. Sahne ise, her perdede kişilerin girip çıkmasıyla oluşan küçük bölümlerdir. Tiyatroda konuşma türleri de adlandırılmıştır: Diyalog, kişilerin karşılıklı; monolog kişinin tek başına konuşmasıdır. Tirad, kişilerin birbirlerine karşı söyledikleri uzun ve coşkulu sözlerdir. Klasik tiyatroda; trajedi, komedi ve dram olmak üzere üç tür vardır.

 

Tiyatronun Kökeni Tiyatro Metinleri Tiyatro Terimleri Tiyatro Salonları Çocuk Tiyatrosu Tiyatro Yazarları

 

→ Tiyatro Tiyatronun Öğeleri Tiyatro Biçimleri Tiyatro Türleri Tragedya (Trajedi, Ağlatı) Tragedyanın Özellikleri Komedya (Komedi, Güldürü) Komedyanın (Komedinin) Özellikleri Komedya Türleri (Komedi Çeşitleri) Dram Burjuva Dramı Romantik Dram Çağdaş (Modern) Dram Türk Tiyatrosu Geleneksel Türk Tiyatrosu Karagöz Ortaoyunu Meddah Modern Türk Tiyatrosu
0
2012-11-21T20:08:27+02:00

Yaşamdaki olayları sahnede canlandırma sanatına tiyatro denir. Drama, ya da tiyatro eseri, olayları oluş halinde gösterir. Bu bakımdan tiyatro, konuşma ve eyleme dayanan bir gösteri sanatı olarak da tanımlanabilir. Tiyatro eserlerinde olaylar yazarın ağzından anlatılmaz, eserdeki kişiler tarafından doğrudan doğruya söylenir ve yapılır.

 

İnsan yaşamının sahnede canlandırılmasına ti­yatro denir, Tiyatroda olaylar “olurken” gösterilir. Tümüyle konuşma ve harekete dayalı bir gösteri sanatıdır. Olay, yazarca anlatılmaz, kişi tarafından doğrudan doğruya söylenir ve canlandırılır. Kişiler ve olay olmak üzere iki temel öğesi vardır. Tiyatro yazarı, kişileri konuşturarak kişilikleri çi­zer ve olayı anlatır.

 

 

 

Tiyatroda perde ve sahne olmak üzere iki bö­lüm vardır: Perde, konunun ana parçalarından her biridir. Sahne ise, her perdede kişilerin girip çıkmasıyla oluşan küçük bölümlerdir. Tiyatroda konuşma türleri de adlandırılmıştır: Diyalog, kişilerin karşılıklı; monolog kişinin tek başına konuşmasıdır. Tirad, kişilerin birbirlerine karşı söyledikleri uzun ve coşkulu sözlerdir. Klasik tiyatroda; trajedi, komedi ve dram olmak üzere üç tür vardır.

 

Tiyatronun Kökeni Tiyatro Metinleri Tiyatro Terimleri Tiyatro Salonları Çocuk Tiyatrosu Tiyatro Yazarları

 

→ Tiyatro Tiyatronun Öğeleri Tiyatro Biçimleri Tiyatro Türleri Tragedya (Trajedi, Ağlatı) Tragedyanın Özellikleri Komedya (Komedi, Güldürü) Komedyanın (Komedinin) Özellikleri Komedya Türleri (Komedi Çeşitleri) Dram Burjuva Dramı Romantik Dram Çağdaş (Modern) Dram Türk Tiyatrosu Geleneksel Türk Tiyatrosu Karagöz Ortaoyunu Meddah Modern Türk Tiyatrosu
1 5 1