Cevaplar

2012-11-21T20:11:53+02:00


İki element arasında birden fazla bileşik oluşabiliyorsa, bu bileşiklerde elementlerden birinin sabit miktarına karşı diğerinin değişen miktarı arasında basit ve tam sayılarla ifade edilen orana katlı oranlar denir.

 

Örnek – 4

NO ve NO2 bileşiklerinde;

 

Bileşik

N miktarı

Oksijen Miktarı

14 gram N ile

birleşen O Miktarı

NO

14

16

16

NO2

14

32

32

 

görüldüğü gibi her iki bileşikte 14 gram N ile birleşen oksijenlerin kütlelerinin oranı:

5 3 5
2012-11-21T20:12:29+02:00

* Kükürdün florla birbirinden farklı iki bileşiği için aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur. Bu verilere göre
bu iki bileşiğin katlı oranlar kanununa uyup uymadığını tartışınız.
I. BİLEŞİK
II. BİLEŞİK
Kükürt Kütlesi
0.447 g
0.438 g
Flor Kütlesi
1.06 g
1.56 g.
Çözüm :
Bu bileşiklerin katlı oranlar kanununa uyup uymadığını tespit etmek için II. Bileşiği 0.447 gram kükürt içeren örneğinin kaç gram flor içeriği;
0.447 g kükürt içeren I. Ve II. Bileşik içindeki flor kütleleri oranı;
Bu iki bileşiği daha sonra SF4 ve SF6 formülleri ile göstereceğiz.
Silisyum klorür bileşiklerinde sırasıyla % 83.36, % 78.98 ve % 76.97 O bulunmaktadır.
Bu bileşiklerin katlı oranlar yasasına uyduğunu gösteriniz.
Çözüm : 100 gramlık Silisyumun 3 farklı klorürlü bileşiği için aşağıdaki tobloyu düzenleyebiliriz.
I. Bileşik
II. Bileşik
III. Bileşik
Silisyum Klorür
16.64 g.
21.02 g.
23.03 g.
Oksijen Kütlesi
83.36 g.
78.98 g.
76.97 g.
II. ve III. Örneklerin 16.64 g. Silisyum bulunduran örneklerdeki oksijen kütlesi

3 3 3