Cevaplar

2012-11-21T20:27:20+02:00

Nedeni hayvanlara yapılan incelemelerle insanlarla ilişkilendirerek teoremler üretilir. Ya da üstte dediği gibi çıkarım yapılır.

   
1 1 1
2012-11-21T20:27:50+02:00

PSİKOLOJİNİN TANIMI VE KONUSU:"Psikoloji" sözcüğü ruh anlamına gelen "Psykhe" ve bilgi anlamına gelen "logos" sözcüklerinin bileşiminden oluşmuştur Türkçeye "Ruhbilimi" olarak çevrilebilir Ancak buradaki "ruh" kavramı, bedenden bağımsız ayrı bir varlığa sahip güç anlamında değildir Bu anlamda ruh, dinlerin ve felsefenin konusu olabilir Psikolojide ruh, beyinin bedene canlılık veren ve yaşama gereksinimlerini karşılamaya yönelik işlevlerinin bir ürünüdürPsikolojinin en genel anlamda tanımı şöyle yapılabilir:Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilimdirBu tanımda geçen davranış ve bilim sözcüklerinin açıklanması, psikolojinin içeriğinin anlaşılmasına yardımcı olacaktırDavranış, organizmanın iç ya da dış uyarıcılara karşı yaptığı gözlenebilir tepkilerdir Psikoloji objektif, deneye dayalı bir bilimdir Bu nedenle konusu olan insanı incelerken, objektif (nesnel) bilgilere ulaşabilmesi, davranışlarını incelemekle mümkündürBilim, sistemli bilgiler bütünüdür Psikoloji konusu olan insanı incelerken, kullandığı yöntem ve ulaştığı bulgular bilimsel niteliğe sahip olmalıdır Gözlem ve deneye dayanmayan, kanıtlanamayan subjektif (öznel) yargılar bilimsel değer taşımazPsikolojinin hayvan davranışlarını incelemesinin temel nedeni, hayvanları inceleyerek insana ilişkin çıkarımlara ulaşabilmektir 

0