Doğru yanlış ;

bir yıllık zaman dilimine çağ denir

her toplum takvim başlangıcı olarak kendi hayatlarındaki önemli olayları kabul etmiştir

milattan önceki tarihlerin sayısal değeri ne kadar artarsa günümüze o kadar yaklaşır

millattan önce 1071 tarihi : m.ö 11.yüzyılın 1. yarısının 2.çeyreğine denk gelir

tarih öncesi devirler dünyanın her tarafında aynı zamanda yaşanmıştır

Boşluk doldurma

Hikayeci tarihin öncüsü .......'dır , öğretici tarini öncüsü .....
tarihi çağlar ..... ile bşlar hz isanın doğuma milat denir
ferman ...... kaynaklara , destan ise ........... kaynaklar birer örnek
tarihte ilk ay yılı esaslı takvimi .......... , güneş yılı esaslı takvimi ise .......... medeniyetleri bulmuştur
osmanlı tarihi kayıtları tutanlara önceleri .............. sonraki dönemde de ....... denir

1

Cevaplar

2012-11-22T00:25:51+02:00

bir yıllık zaman dilimine çağ denir (doğru)
her toplum takvim başlangıcı olarak kendi hayatlarındaki önemli olayları kabul etmiştir (doğru)

milattan önceki tarihlerin sayısal değeri ne kadar artarsa günümüze o kadar yaklaşır (milattan sonra tarihlerin günümüze yaklaştıkça rakamsal değerleri büyür. 
milattan önce tarihlerin günümüzden uzaklaştıkça rakamsal değer, büyür.
milattan sonra tarihlerde sayısal değeri küçük olan daha eski bir tarihi gösterir. 
milattan önce tarihlerde sayısal değeri büyük olan daha eski bir tarihi gösterir.))

tarih öncesi devirler dünyanın her tarafında aynı zamanda yaşanmıştır(yanlış)

millattan önce 1071 tarihi : m.ö 11.yüzyılın 1. yarısının 2.çeyreğine denk gelir (yanlış)


Hikayeci tarihin öncüsü ..heredot.....'dır , öğretici tarini öncüsü ..Thukydides...

tarihi çağlar ..yazının bulunması... ile bşlar hz isanın doğuma milat denir

ferman ..yazılı.... kaynaklara , destan ise ...sözlü (yazısız)........ kaynaklara birer örnektir.

tarihte ilk ay yılı esaslı takvimi ..sümerler........ , güneş yılı esaslı takvimi ise Roma medeniyetine ait olup ilk defa mısırda kullanılmıştır

osmanlı tarihi kayıtları tutanlara önceleri ...vakanüvis........... sonraki dönemde de ....... denir

0