Cevaplar

2012-11-21T20:44:19+02:00

1A 2E 
Boşluklar:
2) Yazılı kaynak
3) Tarşhe göre sınıflandırma
4) Heredot

Y
Y
Y
D
Y
 

0
2012-11-21T20:45:03+02:00

A.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Geçmişteki insan topluluklarını yaşayışlarını, birbiriyle olan ilişkilerini, kültür ve uygarlık alanındaki ilerlemelerini yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalına tarih denir.

Bu tanımda tarih biliminin hangi özelliği yer almamıştır?
A-) Belgelerden yararlanması B-) Eski devirleri ele alması
C-) Olayların tahlilini yapması D-) Olayların geçtiği yeri ve zamanı belirtmesi
E-) Kronolojiye yer vermesi
CEVAP: E

2. Tarihi, çağlara ayırmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Takvimin başlangıcını belirlemek
B-) Tarihe yardımcı bilimlerden yararlanmak
C-) Tarihi olayları önemine göre sıralamak
D-) Toplumları birbirinden ayırt etmek
E-) Tarihi olayların incelenmesini kolaylaştırmak
CEVAP: E

B.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
1-Doğrudan doğruya tarihi bir olayı yaşayan, bu olayı gören veya olayla çağdaş yazarların verdikleri bilgi ve eserlere .................... denir.
2-Hikaye, efsane, destan ve menkıbe gibi kaynaklara .................... kaynak denir.
3-Asya tarihi, Anadolu tarihi, Samsun tarihi biçiminde yapılan sınıflandırmaya .................... göre sınıflandırma denir.
4-Hikayeci tarihin öncüsü .................... .
CEVAPLAR:
1-Tarihçi
2-Sözlü
3-Mekan 
4-Herodot


C.Aşağıdaki ifadelerin başındaki boşluğa doğru ise (D), yanlış ise (Y) koyunuz.
( ) 1-Tarihi olaylardan aynı sebepler, her zaman aynı sonuçları verir.
( ) 2-Araştırıcı tarihçilik 19.yüzyılın ortalarından itibaren gelişmeye başlamıştır.
( ) 3-Tarih zaman zaman deney ve gözlemede başvurulabilir.
( ) 4-Ana kaynaklar her zaman doğru bilgi içerir.
( ) 5-Kitabeler birinci elden kaynaktır.
CEVAPLAR:
1-D
2-Y
3-D
4-D
5-Y


D.Aşağıda soldaki sütunda tarihin faydalandığı bilimler, sağdaki sütunda da bu bilimler tanımları verilmiştir.İlişkili olan tanımları eşleştiriniz.
E
C
D
F
A
G

E.Klasik soruları yapamadım artık orayıda sen yap.

0