1.Sıcaklık farkının yüksek olduğu yerlerde daha çok kimyasal çözünme gerçekleşir(..) 2.Yerşekilleri ve ana kayanın yapısına göre oluşan toprak tipleri intrazonal topraklar(...) 3.Taşınmış topraklarda verim yüksektir.(..) 4.Yeryüzünün en verimli topraklari lateritlerdir.(..) 5.Dışarıya akışı olan göllerderin tuzluluk oranı düşüktür(..) 6.Gayzerlere her yerde rastlanır.(..) 7.Artezyenler,kendiliğinden yüzeye çıkan su kaynaklarıdır.(..) 8.Doğal set gölleri yalnızca akarsu vadilerinnde görülür.(..) 9.Benzer iklim koşullarının görüldügü yerlerde benzer bitki örtüsü oluşur.(..) 10.Kurak bölgelerde geniş yapraklı bitkiler yaygındır Yukaridakillere D veya Y işaretlerinden hangisi olacak arkaslar yardim doğruysa D Yanlış sa Y

1

Cevaplar

2012-11-21T20:43:40+02:00

d d y y d d y y d 

dur cevapları

 

2 1 2