Cevaplar

2012-11-21T20:50:34+02:00

gezilen yerlerden toplanılan bılgılşerle yapılan yazıya gezi yazısı denir

1 5 1
2012-11-21T20:50:55+02:00

GEZİ (YAZISI) YAZMA :

             Bir yazarın, gezip gördüğü yerleri anlatan yazılarına gezi (yazısı) denir. Gezi.yazılarının bir adı da «Seyahatname» dir.

Gezi, yazarların doğrudan gözlemlerine, bizzat duyduklarına, araştır­malarına dayandığı için, tarih, coğrafya, sosyoloji, hukuk gibi bilim dallarına kaynaklık eder. Ünlü gezi yazarımız Evliye Çelebinin «Seyahatnâme»si birçok konuda kaynak eserlerimizden biridir.

 

Gezi (Yazıları) yazımında dikkat edilecek hususlar :

1.  Gezilen yerlerin başka yerlere benzemeyen görüntüleri tasvir

edilir.

2.  Bu yerlerde yaşayan insanların ırklarından, dillerinden, yaşayışlarından, inançlarından söz edilir.

3.    Bu insanların tarihleri ve uygarlıkları tanıtılır.

4.    Ekonomik alandaki gelişmeleri anlatılır.

5.    Anlatımda açık ve akıcı bir dil kullanılır.

6.    Mümkünse yazılanlar fotoğraflarla desteklenir.

1 5 1