Cevaplar

2012-11-21T20:55:40+02:00

Monoteizm: tek tanrılırı dinler.
Politeizim: Çok tanrılı dinler
Ateizm: Tanrı tanımamak kabul etmemek 

0
2012-11-21T20:58:23+02:00

Tanrının dünyadan ayrı ve tek olduğuna inanma. En büyük tektanrıcı sistemler MuseviliK, Hıristiyanlık ve İslam olmakla birlikte pek çok dinde tektanrıcı öğelere rastlanır.
Tek tanrıcılığa dayalı bu üç dinde tanrı, birlik ve yalınlık(ezeli varlık olarak tanrı) özelliklerini taşır. Ayrıca sadakatin ve güvenirliğin ifadesidir.Çoktanrıcılık veya Politeizm, birden çok tanrıya inanmak, tapınmaktır.


Satanizmşeytanı veya şeytan simgesini yücelten ve bazı mezheplerinde şeytana tapmayı emreden öğreti.


ateizm, Tanrı'ya olan inançsızlıktır. Tanrı fikrine dayalı "Teist" dünya görüşünün reddi demektir. Yani "Tanrı'ya inanmamak", yada "Tanrı inancının yokluğu" anlamına geldiği söylenebilir. 


1 5 1