Cevaplar

2012-11-21T20:58:21+02:00

1 SPEKTROSKOPİK, MANYETİK DUYARLIK VE TERMİK ANALİZ TEKNİKLERİ 
1.1 SPEKTROSKOPİK TEKNİKLER
Spektroskopi, atom ve moleküllerdeki enerji geçişleri ve bu geçişlerin atomik ve
moleküler yapıyla ilişkisini inceler. Atom ve moleküller, oda sıcaklığında “temel hal”olarak
bilinen en düşük enerjili halde bulunur. Bir atom veya molekül elekromanyetik bir ışınla
etkileştiğinde, ışının enerjisi atom veya molekül tarafından soğurulur. Bu durumda atom
veya molekül “uyarılmış hal” olarak adlandırılan daha yüksek bir enerjili haldedir. Soğurulan
enerji, atom veya molekülün yapısı ve gelen ışının dalga boyu veya frekansıyla değişir.
Spektrometre tarafından otomatik olarak kaydedilen ışının dalga boyunun, ışının soğurulan
miktarıyla değişimi “soğurma (absorpsiyon) spektrumu” olarak adlandırılır.
Elektromanyetik ışımanın çeşitli türleri, dalga boyu ve eneji aralıklarıyla birlikte Tablo 1
de verilmektedir.
Tablo 1. Spektroskopi frekans aralıkları
Bölge Dalga boyu (m) Enerji
Gama (γ) ışını < 10
–10
>10
6
     kJmol
–1
X‐ışını 10
–8
– 10
–10
10
4
–106 kJmol
–1
Mor ötesi (UV) 4x10
–7
– 10
–8
10
3
–104 kJmol
–1
Görünür (VIS) 8x10
–7
‐ 4x10
–7
10
2
–103 kJmol
–1
Kırmızı ötesi (IR) 10
–4
– 2,5x10
–6
1 – 50    kJmol
–1
Mikro dalga 10
–2
– 10
–4
10 ‐100 Jmol
–1
ESR 10
–2
10          Jmol
–1
NMR 10 0,1         Jmol
–1

0