Cevaplar

2012-09-29T11:31:48+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Üreme Hücreleri Sperm Ve Yumurtadır.

Embriyo İse Bebeğin Gelişim Süresidir.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-09-29T11:33:13+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

İnsanda Üreme:

Tüm canlılar gibi insanlar da nesillerini devam ettirebilmek için üreme yeteneğine sahiptir İnsan vücudunda üremenin gerçekleşmesini sağlayan yapı ve organlar bulunur Bu yapı ve organlarda üretilen üreme hücreleri üremeyi gerçekleştirir Üreme hücreleri dışında vücutta bulunan diğer hücreler üremeyi sağlama yeteneğine sahip değildir Üreme hücreleri ile üremeyi sağlayan yapı ve organlar dişi erkek bireylerde farklılık gösterir
Dişilerde üretilen üreme hücresi yumurta, erkeklerde sperm olarak adlandırılır Yumurta ve spermin mikroskopla çekilmiş fotoğrafları incelendiğinde yapılarının farklı olduğu görülür Bu yapı farklılığının görevlerinin farklı olmasıyla ilişkisi vardır
Sperm: sperm erkek üreme hücresidir Baş, orta kısım ve kuyruk olmak üzere üç bölümden oluşur Baş kısmı hücre zarı, sitoplâzma ve çekirdekten oluşur Küçük ve hareketli bir hücredir
Yumurta: yumurta, dişi üreme hücresidir Hücre zarı, sitoplâzma ve çekirdekten oluşur Büyük ve hareketsiz bir hücredir
Yumurta ve sperm birleşerek hücrelerinim çekirdeklerinin birleşerek yeni bir hücre oluşturmasına döllenme adı verilir Döllenme sonucu oluşan yeni hücreye zigot denir Zigot anne rahminde gelişerek bebeği meydana getirir Bu şekilde bir canlının kendine benzer yeni bir canlı oluşmasına üreme denir İnsanda üremenin gerçekleşebilmesi için babanın sperm hücresinin çekirdeği bir araya geldiğinden bebek bazı özellikleriyle annesine, bazı özellikleriyle babasına benzer Çünkü hücrelerindeki kalıtsal maddenin yarısı babasından yarısı annesinden gelmiştir
İnsanlarda Üremeyi Sağlayan Yapı ve Organlar
Üreme organları bir canlıdaki üreme sistemini oluşturur Dişi ve erkek bireylerin üreme sistemleri farklıdır İnsan neslinin devam edebilmesi için bu iki sistemin birlikte görev yapması gerekir
Erkek üreme yapı ve organları

testis:erkek bireyde iki testis bulunur Testislerin de sperm hücreleri üretilir Salgı bezleri: spermleri beslenmesini ve hareketliğinin artmasını sağlayan salgıları oluşturur wekwk üreme kanalı:erkek üremetestislerden penise taşır Penis: spermlerin ve idrarın erkek vücudundan dışarı atılmasını sağlar

 

Embriyonun korunması
Sağlıklı bir bebeğin dünyaya gelebilmesi için her şeyden önce annenin sağlıklı olması gerekir Bu konuda en önemli görev anne adayına düşmektedir
Embriyonun çok hızlı bir şekilde geliştiği dönem hamileliğinin ilk üç ayıdır Özellikle bu dönemde radyasyonun yoğun olduğu yerlerde bulunmak, sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklar, doktor kontrolü dışında kullanılan ilaçlar hem anne adayı hem de embriyonun sağlığını olumsuz yönde etkiler Bebeklerde bedensel ve zihinsel gelişim bozuklukları görülebilir Ayrıca anne adayı yeterli ve dengeli beslenmeye de dikkat etmelidir Az yemek kadar aşırı yemenin de zararlı olduğunu unutmamalı Vücudu sıkan giyecekler giymemeli, doktorun verdiği egzersizleri düzenli olarak yapmalıdır

0