Cevaplar

2012-11-21T21:20:14+02:00

Adı “mutluluk veren bilgi” anlamına gelen yapıtı 1070′te ( 11.yüzyıl ) Yusuf Has Hacip yazmış ve dönemin Karahaniı hükümdarına sunmuştur.Edebiyatımızın ilk mesnevi örneği olan Kutadgu Bilig, 6645 beyitten oluşmuştur. Ayrıca aruz ölçüsüyle oluşturulmuş ilk yapıttır. Siyasetname türünün de ilk örneklerinden sayılır. Bu yapıtta Arapça – Farsça sözcükler de kulla­nılmıştır. Yapıtdidaktiktir. Her İki dünyada da mutlu olma­nın yollarını öğretir. Bilginin değerinden, iyi ahlaktan söz eder. Yapıtta iyi, ideal bir devlet yönetiminin nasıl ol­ması gerektiği sembollerle anlatılır. Yöneten ve yönetilenlerin görevleri belirtilir.
Kutadgu Bilig‘de konuşturulan simgesel kişilik­lerden “Gündoğdu” adlı hükümdar, adaleti; “Aytoldı” adlı vezir, mutluluğu; vezirin “Öğütülmüş” adlı oğlu, aklı; “Odgurmuş” adlı bir dindar da yaşamın sonu­nu, yani akibeti temsil eder

0
2012-11-21T21:20:21+02:00

Adı “mutluluk veren bilgi” anlamına gelen yapıtı 1070′te ( 11.yüzyıl ) Yusuf Has Hacip yazmış ve dönemin Karahaniı hükümdarına sunmuştur.Edebiyatımızın ilk mesnevi örneği olan Kutadgu Bilig, 6645 beyitten oluşmuştur. Ayrıca aruz ölçüsüyle oluşturulmuş ilk yapıttır. Siyasetname türünün de ilk örneklerinden sayılır. Bu yapıtta Arapça – Farsça sözcükler de kulla­nılmıştır. Yapıtdidaktiktir. Her İki dünyada da mutlu olma­nın yollarını öğretir. Bilginin değerinden, iyi ahlaktan söz eder. Yapıtta iyi, ideal bir devlet yönetiminin nasıl ol­ması gerektiği sembollerle anlatılır. Yöneten ve yönetilenlerin görevleri belirtilir.
Kutadgu Bilig‘de konuşturulan simgesel kişilik­lerden “Gündoğdu” adlı hükümdar, adaleti; “Aytoldı” adlı vezir, mutluluğu; vezirin “Öğütülmüş” adlı oğlu, aklı; “Odgurmuş” adlı bir dindar da yaşamın sonu­nu, yani akibeti temsil eder.

İslam Etkisiyle Oluşturulan Eserler
0