Cevaplar

2012-11-21T21:25:52+02:00

ATP'nin Yapısı ve Özellikleri

Bütün canlıların en önemli enerji kaynağı olan ATP’nin yapısında; Adenin denilen organik baz, beş karbonlu Riboz şekeri ve üç tane Fosforik asit bulunur. Bu fosfat gruplarından son ikisi yüksek enerjili fosfat bağlarıyla bağlıdır.

   Adenin ile ribozun birleşmesiyle oluşan yapıya nükleozit (Adenozin) denir.
    Adenozine bir fosfat grubu bağlanırsa, Adenozin monofosfat (AMP),
    Adenozine iki fosfat grubu bağlanırsa, Adenozin difosfat (ADP),
    Adenozine üç fosfat grubu bağlanırsa, Adenozin trifosfat (ATP) oluşur.
   ATP den bir fosfat koparıldığı zaman ADP oluşur ve bu sırada bir miktar enerji açığa çıkar.
   ATP -> ADP + P + 7300 kalori (enerji)

0
2012-11-21T21:25:58+02:00

atp enerjidir yapıtaşı aminoasitlerdir

0