Cevaplar

2012-11-21T21:35:29+02:00

Tepkime verecek taneciklerin belirli düzende, yeterli enerji ile çarpışmaları gerekir .
● Birim zamandaki çarpışma sayısını artıran etmenler tepkimeyi hızlandırır .
● Çarpışan taneciklerden aktifleşme enerjisine sahip olanların sayısını artıran
etmenler tepkimeleri hızlandırır .

Kimyasal reaksiyonlar üzerinde yapılan incelemeler, reaksiyon hızına aşağıdaki faktörlerin etki ettiğini göstermiştir ;
1) Madde cinsinin etkisi
2) Derişimin etkisi
3) Sıcaklığın etkisi
4) Temas yüzeyinin etkisi
5) Katalizörün etkisi

1 5 1
2012-11-21T21:35:55+02:00

madde cinsinin etkisi

derişimin etkisi

sıcaklığın etkisi

temas yzeyinin etklisi

katalizörn etkisi

1 5 1