Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-21T22:12:15+02:00

piyasa

tellal

akçe

mercan

çekişme

yüksekperde

1 5 1
2012-11-21T22:12:45+02:00

piy asa  /  tella l /  ok çu  / merc an /  ç ekişme /  yük sek perd e

0