Cevaplar

2012-11-21T22:42:09+02:00

Güney cephesine İtilaflar nasıl yerleşmişlerdir?
İtilaf Devletleri savaş sırasında yaptıkları gizli anlaşmalara dayanarak Mondros'tan sonra işgallere başlamışlardır. Fransızlar Çukurova'ya, İngilizler Antep,Maraş ve Urfa'yı işgal etmişler 
15 Eylül 1919 daİngiltere ve Fransa aralarında yaptıkları anlaşma ile Antep Maraş ve Urfa'yı da Fransızlara vermişlerdir.
Buraların Fransızlara verilmesi halkın tepkisine neden olmuştur.


Güneydeki halk niçin Fransızlara verilmesine bu kadar tepki göstermiştir?
Fransızlar Suriye'den Ermenileri getirtmiş ve bölgedeki Ermenilerle birlikte katliam yaptırmıştır. Zaten bu bölgede Ermeni ve Fransızlara karşı Kilikyalılar cemiyeti kurulacaktır.


Maraş Direnişi Nasıl Başladı?
Fransızların Maraş'a girip Maraş Kalesi'ne Fransız bayrağı dikmesi ile Sütçü İmam mücadeleyi başlatmış Fransızlar Maraş'a hakim olamayacağını anlayınca 11 Şubat 1920 de Maraş'ı terk etmişlerdir. Maraş'ın bu başarısı 1973 te Kahraman unvanı ile ödüllendirilmiştir.


Antep'teki mücadele nasıl olmuştur?
Antep'te Şahin Bey halkı örgütlemiş ve Fransızları Antep'e sokmamaya çalışmıştır. Ancak Fransızlar şehri kuşatıp aç ve susuz bırakmış ve 9 Şubat'ta şehre girmişlerdir. Şehir teslim olmadan TBMM 6 Şubat'ta Gazi unvanını vermiştir.


Urfa'daki Mücadele nasıl olmuştur?
Urfa'da Ali Saib Ursavaşın halkı örgütlemesi ile mücadelede başarılı olmuş ve Fransızlar baş edemeyeceklerini anlayınca 11 Nisan 1920 de şehri boşaltmıştır Urfa'nın bu başarısı 1984 te Şanlı unvanı ile ödüllendirmiştir.


Fransızlar bölgeden ne zaman çekilmişlerdir?
Fransızlar Türk halkının mücadelesinin başarılı olması karşısında Sakarya Muharebesinin kazanılmasının ardında 20 Ekim 1921 de Ankara anlaşmasını yaparak askerlerini çekilmiştir.
Bu anlaşma ile İngiltere ile Fransa arasında ayrılık olmuştur. İlk defa yurdu işgal eden bir İtilaf anlaşma ile çekilmiş oluyordu.


Güney cephesinde İtalyanlarla mücadelemiz nasıldır?
İtalya ile hiç silahlı çatışma olmamıştır Çünkü Paris Barış Konferansı ile İzmir İtalyanların yerine Yunanlılara verilince İtalya diğerlerine küsmüş ve mücadele etmemiştir. Ayrıca İtalya'nın savaşacak gücüde fazla yoktu. Sonuçta ise II. İnönü zaferinden sonra kendiliğinden Anadolu'dan çekilmiş ve silah yardımında bulunmuştur.

1 5 1