Cevaplar

2012-11-21T22:40:59+02:00

Oğlak Dönencesi, yeryüzünün güney yarıyuvarlağında Ekvator'un (Eşlek'in) 23° 27' güneyinden geçtiği varsayılan enlemdir.Ekvatorun kuzeyin den geçtiği varsayılan enleme de yengeç dönencesi denir. Genellikle haritalarda gösterilen belli başlı enlemlerdendirler.


Oğlak Dönencesi'nin üzerinden geçtiği ülkeler, doğudan batıya sırasıyla, Brezilya, Arjantin, Paraguay, Şili, Polinezya, Melanezya, Avustralya, Madagaskar, Mozambik, Güney Afrika, Botsvana ile Namibya'dır.

1 4 1
2012-11-21T22:43:19+02:00

Kuzey ve Güney Yarım Kürede güneş ışınlarının dik açıyla düştüğü en son sınır olan 23 27! enlemleri. Kuzey Yarım Kürede Yengeç Dönencesi, Güney Yarım Kürede ise Oğlak Dönencesi ismi verilir. Gök kubbede gök ekvatorunun 23° 27’ kuzeyinde ve güneyinde bulunan paralel çemberler. Bu çemberlerden her biri bir dönence’dir. Bunlar iki tanedir; bunun için çoğunca, dönenceler terimi kullanılır. Oğlak dönencesi, Yengeç dönencesi. Ekvatorun 23°27’ kuzey ve güneyindeki enlem dairesi. Bu enlemin kuzeyindeki Yengeç dönencesine güneş ışınları 21 Haziranda dik olarak düşer. Güneyindeki Oğlak dönencesine de güneş ışınları 21 Aralıkta dik olarak gelir. Tropik. Güneş' in görünen hareketinde dikaçıklığın en büyük ve en küçük olduğu yerler. Güneş' in gün dönümü zamanlarında gökyüzünde bulunduğu yerler. Yaz dönencesi 21 Haziran' da, kış dönencesi 21 Aralık' ta olur.

1 5 1