Cevaplar

2012-11-21T23:25:52+02:00

tuzlar ph değerinde nötrdür veBir asit'in bir baz'la tepkimeye girmesinden ortaya çıkan kimyasal bileşiklerdir. Çoğu tuzlar kristal halindedir. örneğin, adi tuz (sodyum klorür). Adi tuz, hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin tepkimesinden oluşur. Bu tepkime sodyum klorür ve su verir.

HC1 + NaOH -» NaCl + H20

Genel olarak, bir asitin bir bazla tepkimesi tuz ve su verir. Asitteki hidrojen iyon'lan (H+), maden iyonları yada bazdaki pozitif iyonlarla yer değiştirir. Asitteki hidrojen iyonları, bazdaki hidroksil iyonlarıyla birleşerek su verirler. Eğer her asit molekülünün yer değiştirmeye elverişli birden fazla hidrojen iyonu varsa, hidrojen iyonlarının hepsinin yer değiştirmesi gerekmez. Örneğin, sülfürik asit (H2S04) sodyum hidroksit ile iki tuz oluşturur. Bunlar doğal tuz olan sodyum bisülfit ve asit tuzu olan sodyum hidrojen sülfit (NaHSO.,) dir. Bir tuz suda eridiği zaman, bir asit yada baz eriyiği meydana getiren hidroliz oluşur.

1 5 1