Cevaplar

2012-11-22T01:23:40+02:00

Davranış organizmanın gözlenen yada gözlenemeyen açık yada örtük etkinliklerinin tümüdür. Konuşma, yazma, düşünme, kalbin çalışması davranışlara örnek olarak gösterilebilir.
Genel olarak davranışlar üç guruba ayrılır.

Bunlar:

1)Doğuştan gelen davranışlar.
2)Geçici davranışlar.
3)sonradan kazanılan davranışlar.

1)Doğuştan gelen davranışlar: Kalbimizin atması, gözbebeğimizin şiddetli ışıkta küçülmesi doğuştan gelen davranışlarımıza örnektir. Bu davranışlarımızı eğitim yoluyla değiştiremeyiz. Dolayısıyla bu tür davranışlar eğitimin ilgi alanının dışında kalır.

2)Geçici davranışlar: Alkol, ilaç, hastalık gibi etkilerin sonucu oluşan davranışlardır. Bu etkiler ortadan kalktıktan sonra bu davranışlarda ortadan kalkar. Dolayısıyla bu davranışlar geçicidir. Eğitim kalıcı izli davranışlarla ilgilendiğinden bu davranışlarda eğitimin ilgi alanına girmez.

3)Sonradan kazanılan davranışlar: Öğrenme ürünü olan davranışlara sonradan kazanılan davranışlar denir.

İnsan davranışlarının büyükçe bir bölümünü çevreyle etkileşimi sonunda kazanır.
Örneğin ağladığında istediğini elde eden bir çocuk başka bir zaman istediğini elde etmek için yine ağlayacaktır.

Bu davranışlar organizmanın doğrudan yada dolaylı olarak gözlenebilen ve ölçülebilen davranışlarıdır. Bu nedenle bu tür davranışlar eğitimin ilgi alanına girer.

Öğrenme ürünü olan davranışlar genel olarak iki şekilde kazanılmaktadır. Bunlar:

1)kasıtlı kültürleme ürünü davranışlar.
2)Gelişigüzel kültürleme ürünü davranışlardır.

Burada kültürlemenin manası eğitmektir.
Kasıtlı kültürleme ürünü davranışlara; çalıştığı dersliği temiz tutma, çevresini temiz tutma ,bir müzik aletini çalma örnek olarak gösterilebilir.

Eğitim yoluyla her zaman istendik davranışlar kazandırılmak istenir. Ancak bazen istenmeyen davranışlarda ortaya çıkabilir. Örneğin kopya çekmek…

Gelişigüzel kültürleme ürünü olan davranışlar; yaş içinde kendiliğinden kazanılan davranışlardır.

Bu davranışlar istendik nitelikte olabileceği gibi istenmeyen nitelikte de olabilir.
Örneğin çocuk iyi bir çevrede yetişiyorsa iyi davranışlar kazanacağı gibi, kötü bir çevrede yetişirse kötü davranışlar kazanabilir.

Sonuç olarak eğitim bireyin yaşantısı sonucu kazanabileceği kalıcı, istendik nitelikteki davranışlarla ilgilidir ve bu davranışları kazandırmayı amaçlar.

İstendik öğrenmeleri oluşturabilmek için ise; öğrenmenin hangi koşullar altında gerçekleştirilebileceğini incelemek gerekir.

Öğrenmenin hangi koşullar altında gerçekleştirilebileceğini öğrenme kuramları inceler.
Eğitimciler öğrenme kuramlarını iki ana gurupta inceler bunlar:

Davranışçı çağrımsal kuramlar ve bireyin çevresi hakkındaki bilişleriyle ve bu bilişlerin onun davranışlarını etkileme yoluyla ilgilenen Bilişsel alan kuramlarıdır.

Hass öğrenme kuramlarını bu iki kuramı da içine alacak şekilde dört ana guruba ayırmıştır.
Bunlar:

1)Uyarıcı tepki koşulama kuramları
2)Gestalt alan kuramı
3)Psikodinamik kuram
4)Sosyal öğrenme kuramıdır

Öğrenme kuramlarının her biri farklı bir öğrenme türünü en iyi açıkladığından hiçbir öğrenme kuramı bütün öğrenme türlerini ve öğrenmeye ilişkin tüm sorunları açıklamaya ve çözmeye yeterli değildir. Bu nedenle program geliştirme çalışmaları ve öğretim süreci öğrenme türüne öğrencinin özelliklerine ve öğrenilen bilginin türüne göre her kuram gurubundaki ilkelerden yararlanmak durumundadır.


Alıntı: http://www.turkmmo.com

0