Cevaplar

2012-11-22T14:12:49+02:00

NUH SURESİ

İnna erselna nuhan ila kavmihi en enzir kavmeke min kabli en ye'tiyehum 'azabun eliymun. Kale ya kavmi inniy lekum neziyrun mubiynun. Enı'budullahe vettekuhu ve etiy'uni.Yağfir lekum min zunubikum ve yuahhırkum ila ecelin musemmen inne ecelellahi iza cae la yuahharuKale rabbi inniy de'avtu kavmiy leylen ve neharen. 
 Felem yezidhum du'aiy illa firaren. 
 Ve inniy kullema de'avtuhum litağfire lehum ce'alu ezabi'ahum fiy azanihim vestağşev siyabehum ve
 Summe iniy de'avtuhum ciharen. 
 Summe inniy a'lentu lehum ve esrertu lehum israren. 
 Fekultüstağfiru rabbekum innehu kane ğaffaren. 
 Yursilissemae 'aleykum midraren. 
 Ve yumdidkum biemvalin ve
 Malekum la tercune lillahi vekaren. 
 Ve kad halekakum atvaren. 
 Elem terev keyfe halekallahu seb'a semavetin tıbakan. 
 Ve ce'alelkamere fiyhinne nuren ve ce'aleşşemse siracen. 
Vallahu enbetekum minel'ardı nebaten. 
Summe yu'ıydukum fiyha ve yuhricukum ıhracen. 
Vallahu ce'alelekumul(arda bisatan. 
Litesluku minha subulen ficacen. 
Kale nuhun rabbi innehum 'asavniy vettebe'u men lem yezidhu maluhu ve veleduhu illa
Ve mekeru mekren kubbaren. 
 Ve kalu la tezerune alihetekum ve la tezerunne vedden ve la suva'an ve la yeğuse ve ye'uka ve naren. 
 Ve kad edallu kesiyren ve la tezidizzalimiyne illa dalalen. 
 Minma hatiyatihim uğriku feudhıhu naren felem yecidu lehum min dunillahi ensaren.
 Ve kale nuhun rabbiy la tezer 'alel'ardı minelkafiriyne deyyaren. İnneke in tezerhum yuodıllu 'ıbadeke ve la yehidu illa faciren keffaren.

0
2012-11-22T15:47:05+02:00

Elhamdülillaah Elhamdülillaah Elhamdülillaahillezii et’amenaa ve sekaanaa ve cealenaa minel müslimiyn.Elhamdülillaahi rabbil aalemiyn.Vesselatü vesselaamü alaa seyyidinaa Muhammediv ve alaa aalihii ve sahbihii ecmeıyn. Va’fü annaa vağfir lenaa verhamnaa ente mevlaanaa fensurnaa alel kavmil kaafiriryn. Va’fü annaa vağfir lenaa verhamnaa ente mevlaanaa fensurnaa alel kavmil kaafiriryn. Va’fü annaa vağfir lenaa verhamnaa ente mevlaanaa fensurnaa alel kavmil kaafiriryn. Allaahümme salli alaa seyyidinaa Muhammedin bi adedi envaaır rızkı vel fütühaat.Yaa basıtullezi yebsüturrizka limen yeşaaü bi ğayri hisaab.Übsüt aleynaa rizkan vaasian min külli cihetin min hazaaini ğaybike bi ğayri minneti mahluukin bi mahzı fazlı kera BAK SENİN İÇİN YAZIVARDİM

0