Cevaplar

2012-11-22T15:37:31+02:00

 

1. 1071'de Büyük Selçuklularla Bizans arasında yaşanan Malazgirt Meydan Muharebesiyle Anadolu'nun kapıları Türkler'e açılmıştır. Böylece Anadolu'da ilk Türk Beylikleri kurulmuştur…


Aşağıdakilerden hangisi bu beyliklerden biri değildir?
A) Mengücekler                         B) Menteşeoğulları
C) Danışmentier                        D) Saltuklar ve Artuklar

--------------------------------------------------------------------------------

2. Malazgirt Muharebesinin ardından Anadolu'da ilk Türk Beylikleri kurulmuştur…


Aşağıda bu beylikler ve kuruldukları merkezler verilmiştir. Bu seçeneklerden hangisinde eşleştirme doğru olarak verilmiştir?


A) Mengücekler – Erzurum        B) Saltuklar - Erzincan
C) Danişmentler – Sinop           D) Artuklar – Mardin

--------------------------------------------------------------------------------

3. 1071 Malazgirt Savaşının ardından Anadolu'da kurulan ilk beyliklerin bazı özellikleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?


A) Büyük Selçuklular'a bağlı komutanlar tarafından kuruldu.
B) Anadolu'yu Türkleştirmede en önemli etken olmuşlardır.
C) Anadolu'yu Bizans, Gürcü, Ermeni saldırılarından korudular.
D) Anadolu Selçukluları zamanında tek tek yıkılmışlardır

--------------------------------------------------------------------------------

4. Anadolu Selçuklular'ı Anadolu'da Büyük Selçuklular'a bağlı olarak kurulmuştur.


Buna göre,Anadolu Selçukluları,hangi Büyük Selçuklu Hükümdarı zamanında özerk bir devlet modeli olarak kurulmuştur ?


A) Kutalmışoğlu Süleyman Şah  B) Melikşah

C) Alpaslan                          D) II.Kılıçaslan

--------------------------------------------------------------------------------

5. 1176 'da II. Kılıçarslan döneminde Bizans'la Miryokefalon Savaşı yapılmıştır. Bu savaşın neticesinde;

I. Anadolu kesin Türk yurdu haline geldi.
II. Bizanslar,Türklere karşı saldırmaktan vazgeçti
III. Haçlı Seferleri başladı.
IV. Bizans Devleti’nin,Türkleri Anadolu'dan atma ümidi sona erdi.

gibi gelişmelerden hangileri gerçekleşmiştir ?


A) I ve IV         B) II ve III           C) Yalnız III     D) III ve IV

0