Cevaplar

2012-11-24T18:42:28+02:00

1 – Duygu, düşünce ve bilgilerin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasına ne denir?

 A) İşaret dili                               B) Konuşma

 C) İletişim                                  D) Göz teması

 

 

2 – “Benim özgürlüğüm senin özgürlüğünün başladığı yerde biter”  sözü özgürlüğün hangi özelliği ile ilgilidir?

 A) Sınırlı oluşu                          B) Evrensel olması

 C) Sınırsız oluşu                        D) Herkese verilmiş olması

 

 

3 – Anayasa madde 20 : “Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.” Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz”

     Yukarıdaki madde hangi kişi hak ve özgürlüğümüz ile ilgilidir?

 A) Konut dokunulmazlığı                 B) Kişi dokunulmazlığı

 C) Özel hayatın gizliliği                   D) Aile hayatına saygı

 

4 – Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biri değildir?

 A) Hakimiyet-i Milliye Gazetesi        

 B) Anadolu Ajansı

 C) Takvim-i Vakayi Gazetesi   

 D) İrade-i Milliye Gazetesi

 

 

5 – 1982 Anayasa’sında yer alan bazı konular şunlardır:

    - Doğru bilgi alma hakkı

    - Düşünce özgürlüğü

    - Kitle iletişim özgürlüğü

     Bu üç madde, aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile

daha çok ilgilidir?

 A) İnsan hak ve özgürlükleri ile

 B) Özel yaşamın korunması ile

 C) Ulusal egemenlik ile

 D) Demokrasinin sınırlı olması ile

 

 

 

6 – Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk nüfus sayımı hangi yılda yapılmıştır?

 A) 1831              B) 1923              C) 1927          D) 1935

 

7 – Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken ilkelerden biri değildir?

 A) Biri sizinle konuşurken işinizle meşgul olmayın.

 B) Konuşurken karşınızdakine iltifat edin.

 C) Görüşlerinizi zorla kabul ettirmeye çalışmayın.

 D) Ne zaman susmak gerektiğini bilin.

 

8 – Ülkemizde nüfus artışı en az 1940 – 1945 yıllarında gerçekleşmiştir.

     Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Yoksulluk                         B) I. Dünya Savaşı

 C) Nüfus planlaması              D) II. Dünya Savaşı

 

 

 

 

 

9 – Km²’ye düşen insan sayısına ne denir?

 A) Nüfus                              B) Topluluk

 C) Halk                                 D) Nüfus yoğunluğu

 

10 – Türkiye’nin güney sahillerine yaz mevsimi boyunca turist gelmektedir. Bu insanların bölgeye gelmesiyle ticaret canlanır ve bu aylarda bölgede çok sayıda kişiye iş imkanı doğar.

     Yukarıdaki bilgiye dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

 A) Türkiye’nin güney kıyıları yaz turizmi için elverişlidir.

 B) Turizm sektöründe mevsimlik işçi çalıştırılır.

 C) Türkiye’de en fazla turist güney sahillerine gelir.

 D) Türkiye, turizm sektöründen döviz elde eder.

 

 

 

 


0