1. 1071'de Büyük Selçuklularla Bizans arasında yaşanan Malazgirt Meydan Muharebesiyle Anadolu'nun kapıları Türkler'e açılmıştır. Böylece Anadolu'da ilk Türk Beylikleri kurulmuştur…


Aşağıdakilerden hangisi bu beyliklerden biri değildir?
A) Mengücekler B) Menteşeoğulları
C) Danışmentier D) Saltuklar ve Artuklar

--------------------------------------------------------------------------------

2. Malazgirt Muharebesinin ardından Anadolu'da ilk Türk Beylikleri kurulmuştur…


Aşağıda bu beylikler ve kuruldukları merkezler verilmiştir. Bu seçeneklerden hangisinde eşleştirme doğru olarak verilmiştir?


A) Mengücekler – Erzurum B) Saltuklar - Erzincan
C) Danişmentler – Sinop D) Artuklar – Mardin

--------------------------------------------------------------------------------

3. 1071 Malazgirt Savaşının ardından Anadolu'da kurulan ilk beyliklerin bazı özellikleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?


A) Büyük Selçuklular'a bağlı komutanlar tarafından kuruldu.
B) Anadolu'yu Türkleştirmede en önemli etken olmuşlardır.
C) Anadolu'yu Bizans, Gürcü, Ermeni saldırılarından korudular.
D) Anadolu Selçukluları zamanında tek tek yıkılmışlardır

--------------------------------------------------------------------------------

4. Anadolu Selçuklular'ı Anadolu'da Büyük Selçuklular'a bağlı olarak kurulmuştur.


Buna göre,Anadolu Selçukluları,hangi Büyük Selçuklu Hükümdarı zamanında özerk bir devlet modeli olarak kurulmuştur ?


A) Kutalmışoğlu Süleyman Şah B) Melikşah

C) Alpaslan D) II.Kılıçaslan

--------------------------------------------------------------------------------

5. 1176 'da II. Kılıçarslan döneminde Bizans'la Miryokefalon Savaşı yapılmıştır. Bu savaşın neticesinde;

I. Anadolu kesin Türk yurdu haline geldi.
II. Bizanslar,Türklere karşı saldırmaktan vazgeçti
III. Haçlı Seferleri başladı.
IV. Bizans Devleti’nin,Türkleri Anadolu'dan atma ümidi sona erdi.

gibi gelişmelerden hangileri gerçekleşmiştir ?


A) I ve IV B) II ve III C) Yalnız III D) III ve IV

--------------------------------------------------------------------------------

6. Anadolu Selçukluları zamanında;
- Kervansaraylar yapılmıştır.
- Vergilerde indirim yapılmıştır.
- Tüccarların mallarına sınırlarımız dahilinde sigorta yapılmıştır.
- Antalya ve Sinop gibi önemli ticaret limanları fethedilmiştir.

gibi faaliyetlerin ortak amacını aşağıdakilerden hangisi en iyi biçimde açıklar ?


A) İmar Faaliyetleri ‘ne önem vermişlerdir.
C) Deniz kıyılarına önem vermişlerdir.
D) Ticarete önem vermişlerdir.
E) Halkı,mal-mülk yönünden koruma altına almışlardır.

--------------------------------------------------------------------------------

7. Avrupalılar Hristiyan Birliği oluşturarak Müslümanların üzerlerine saldırılar düzenlemişlerdir.Bunlara Haçlı Seferleri denmiştir.

Buna göre,Haçlı Seferleri,kaç yıllar arasında gerçekleşmiştir

A) 1096-1270 B) 1095-1299 C) 1097-1243 D) 1099-1271

8. XI. ve XIII. yüzyıllar arasında Avrupalılar Hristiyan birliği oluşturarak Müslümanların üzerlerine saldırılar düzenlemişlerdir. Tarihte bu seferlere Haçlı Seferleri denmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri ile ilgili bir bilgi değildir?


A) Tarihte 4 tane Haçlı Seferi düzenlenmiştir.
B) Bazı Haçlı Seferleri deniz üzerinden,bazıları ise kara üzerinden gerçekleşmiştir.
C) Haçlı Seferleri'nde ortak hedef Müslümanlardı.
E) Haçlı Seferleri’nin sosyal,dinsel,ekonomiksel ve siyasi nedenleri vardır

------------------------------------------------------------------------------

9. XI. ve XIII. yüzyıllar arasında yapılan Haçlı Seferleri'nin dini, ekonomik,sosyal,siyasi gibi sebepleri vardır.

Buna göre,aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri'nin dini sebepleri arasında yer almaz ?


A) Din adamlarının dini görevlerini yerine getirme arzuları
B) Kutsal Kudüs'tü Müslümanlardan alma isteği
C) Papaların Avrupalı Halkı dini sebeplerle kışkırtması
D) Kluni tarikatının Avrupa'da Müslümanların aleyhine çalışmaları

------------------------------------------------------------------------------

10. Hristiyanların Ortaçağ'da Müslümanlar'ın üzerine düzenlendği ve yaklaşık 200 yıl boyunca süren Haçlı Seferleri’nin sebeplerini dini, ekonomik,sosyal ve siyasal sebepler olarak ayırabiliriz.

Aşağıda belirtilen Haçlı Seferlerinin sebeplerinden hangisi 'Ekonomik Sebepler" arasında yer almaktadır ?


A) Bizans'ın Avrupa'dan yardım isteği
B) Kralların otoritelerini artırma isteği
C) Din adamlarının nüfuzlarını artırma isteği
D) Avrupalıların doğunun zenginliklerinden faydalanma isteği

1

Cevaplar

2012-11-22T18:00:09+02:00

1 b ama diğerleri çok saçma sorular sosyal ders kitabında cevapları olabilir 7. sınıf

0