Cevaplar

2012-11-22T15:32:00+02:00

İngilizce Geniş Zaman Yapısıİngilizce geniş zaman, sürekli olarak yapılan eylemleri anlatmada kullanılır. Genel yapısını aşağıdaki tablodan inceleyelim:

  Özne Yardımcı Fiil   Esas Fiil   + I, you, we, they     work every Saturday. He, she, it     works every Saturday. - I, you, we, they do not work every Saturday. He, she, it does not work every Saturday. ? Do I, you, we, they   work every Saturday? Does he, she, it   work every Saturday?Tablodan görüleceği gibi ingilizce geniş zamanın kendine özgü durumları vardır.

Geniş zamanın yardımcı fiiller do ve does 'dır. Do, I/You/We/They ile, Does ise He/She/It ile kullanlır. Olumlu cümlelerde yardımcı fiil kullanılmaz. 3. şahıslarda fiil -s eki alır. (bkz. ingilizce -s eki alma kuralları) Soru ve olumsuz cümlelerde yardımcı fiil kullanılır.
İngilizce Geniş Zaman Kullanımı

 

Sürekli doğru olan ifadeleri söylerken geniş zaman kullanırız:

 

The sun rises in the east.

 

(Güneş doğuda doğar.)My parenst live near Denver.

 

(Ailem Denver'ın yakınında yaşıyor.)Alışkanlıklardan, sürekli olan olaylardan bahsederken geniş zaman kullanılır: Ahmet plays golf every Saturday.

 

(Ahmet her cumartesi golf oynar.)


Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim:

Peter always gets up late on Saturday.
(Peter Cumartesileri her zaman geç kalkar.)

My mother often speakFrench at home.
(Annem evde sık sık Fransızca konuşur.)

My father watches TV most evenings.
(Babam çoğu akşam TV seyreder.)

(bkz. ingilizce -s eki alma kuralları)


İngilizce Geniş Zaman Soru Cümleleri


Geniş zamanda soru cümlesi oluştururken Do/Does başa gelir:


Olumlu Cümle Soru Cümlesi I know. Do I know? You think. Do you think? He likes. Does he like? She remembers. Does she remember? It helps. Does it help? We want. Do we want? They understand. Do they understand?


Görüldüğü gibi geniş zamanda soru cümlesi oluşturmak için yapmamız gereken:

Do ve Does yardımcı fillerini başa getirmek. Esas fiiller ek almazlar.

(bkz. ingilizce -s eki alma kuralları)

Soru cümlesi oluştururken soru kelimeleri de kullanabilir. Bu soru kelimelerini ingilizce geniş zamanla nasıl kullanırız?


what - when - where - who - why - how - how much - how many - what timeSoru kelimeleri, soru cümlelerinde genellikle cümlenin başında yer alırlar. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

How much does the ticket cost? (Biletler kaç lira?)Where do your children live? (Çocukların nerde yaşıyor?)What time does the lesson start? (Ders ne zaman başlıyor?)

 

İngilizce Geniş Zaman Olumsuz Cümleler


İngilizce geniş zaman olumsuz cümle oluştururken, yardımcı fiilin yanına "NOT" getirilir.


Olumlu Cümle Olumsuz Cümle I know. I do not (don't) know? You think. You do not (don't) think. He likes. He does not (doesn't) like. She remembers. She does not (doesn't) remember. It helps. It does not (doesn't) help. We want. We do not (doesn't) want. They understand. They do not (don't) understand.


Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

do not play chess. (Satranç oynamam.)Ahmet does not like old books. (Ahmet eski kitaplardan hoşlanmaz.)The train does not stop Bilecik. (Tren bilecikte durmaz.)
0