Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-22T16:10:20+02:00

Çocuğ-un kazağ-ı
Ev-in gelir-i
Eima-nın yeşil-i
Kapı-nın tokmağ-ı Ahmet Bey, eskilere saydı duyan biridir.

b) Zenginlerle arkadaşlık etmek hoşuna giderdi.

c) Büyükler gençlerden çok şey bekliyor.

d) Sıcaklar bastırmadan okullar tatile girdi.

e) Orhan Veli şiirlerinde garipleri ele almıştır.
* güzel-leş *sarı-ar *ışıl-da *göz-le
*az-al *ben-imse *ince-l *düz-el*su- sa * sivri-l *yaş-a * kan-a

* sev-in *çık-ar * kız-ış *bak-ış* öl-dür * taşı-t *at-ıl *kan-dır *koş-tur

Konu-nun görüşülme-si
Ev-in oda-sı 


1 5 1