Cevaplar

2012-11-22T16:45:47+02:00

yazar son romanında çocukluğunu anlatıyor.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-22T16:45:48+02:00

Sâde üslup: Yapmacıksız, süssüz, günlük konuşma dilinin temel alındığı, öğretici yazılarda kullanılan üslup.

“Psikolojinin konusu canlı varlıkların duyuş, düşünüş ve davranışlarıdır. Psikolojinin amacı da duyuş, düşünüş ve davranışların bağlı bulunduğu kanunları bulmaktır, Bu bilim kurulalı beri psikolojinin konusunu bütün psikologların onaylayabileceği bir biçimde tanımlama zor olmuştur. En çok tanınmış ilk psikologlardan biri olan William James psikolojiyi, “ruhsal yaşamı inceleyen bir bilim” olarak tanımlamıştır. Aslında psikoloji, “psyche ruh-” ve “logos -bilgi-” olmak üzere iki sözcükten meydana gelmiş olup, “ruh bilgisi” anlamına gelmektedir. Ancak “ruh” sözcüğünün tabiatüstü bir varlık anlamında kullanılması bakımından birçok psikologlar “ruh bilgisi” teriminin, bugünkü psikolojinin konusunu iyi anlatmadığı kanısındadırlar.

Modern bir birim olarak kurulduğundan bu yana psikolojinin konusu, çeşitli devirlerde çeşitli psikologlar tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bunlardan en çok rastlanan birkaç tanım aşağıya alınmıştır.

Psikoloji zihinde geçen bilinç olaylarının incelenmesidir. 
Psikoloji, insan ve hayvanların davranışlarının bilimsel olarak incelenmesidir. 
Psikoloji, kişiler arası ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır, 
Psikoloji insan ve çevresi arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır.


6 4 6